هارمونیکها در سیستم قدرت و اثرات آنها روی تجهیزات شبکه

نوشته شده توسط:اشکان کریوند | ۱۱۳۸ دیدگاه

امروزه واژه هارمونیک و هارمونیک‌ها در رابطه با مسایل سیستم قدرت کاربرد زیادی دارند. جهت درک بهتر از این واژه‌ها, ابتدا به پاره‌ای از مفاهیم مربوط به هارمونیک‌های سیستم قدرت پرداخته می‌شود. اساساً هرموج تناوبی می‌تواند به وسیله مجموعه‌ای از امواج سینوسی توصیف شود که این مجموعه به نام سری فوریه معروف است. فرکانس هر یک از امواج سینوسی این مجموعه، ضریب صحیحی از فرکانس موج متناوبی اولیه (اصلی) است هر جمله این سری به عنوان مضربی از فرکانس اصلی است هر جمله‌ای که فرکانس آن همان فرکانس اصلی است

 

هارمونیک اول نامیده می‌شود جمله‌ایکه فرکانس آن دو برابر فرکانس اصلی است هارمونیک دوم نامیده می‌شود و بقیه نیز به همین صورت نامگذاری می‌شوند. در بررسی‌های عمومی سیستم قدرت معمولا تنها از فرکانس اصلی استفاده می‌شود و مفاهیم ریاضی فازی و اعداد مختلط در پخش بار و محاسبات ولتاژ براساس فرض وجود یک فرکانس بکاربرده می‌شود. در نتیجه استفاده از امواج تناوبی غیر سینوسی بصورت مستقیم ممکن است کار درستی نباشد.
امواج متقارن تنها دارای هارمونیکهای فرد هستند. درحالیکه امواج غیر متقارن علاوه بر هارمونیکهای فرد دارای هارمونیک‌های زوج هستند. امواج ممکن است متوسطی غیر از صفر داشته باشند در اینگونه موارد در مجموعه سری فوریه یک موج (جمله) سینوسی با فرکانس صفر وجود دارد که در مفهوم مهندسی برق نشان دهنده مولفه جریان  مستقیم (DC) موج است.
بیشتر وسایل و تجهیزات سیستم قدرت متقارن هستند و در نتیجه در حالت مانا تنها هارمونیکهای فرد بدون مولفه DC تولید می‌شود. تقارن در اینجا به این معناست که وقتی جریان از یک وسیله خارج می‌شود همان مشخصه را می‌‌بیند که در زمان ورود به وسیله حس کرده است یا به عبارت دیگر پاسخ وسیله به جریانهای مثبت و منفی یکسان است. البته موارد استثنایی هم در سیستم قدرت وجود دارد. فرضا یکسو کننده‌های نیم موج جریان‌های نامتقارن تولید می‌کنند که هم دارای هارمونیکهای زوج و هم مولفه DC است. یکسوکننده‌های تمام موج و اینورترهای قدرت نیز چنانچه قسمت مثبت و منفی موج تولیدی آنها دقیقا یکسان نباشد ایجاد هارمونیکهای زوج می‌کند.
تجهیزاتی که براساس تخلیه الکتریکی و یا ایجاد جرقه کار می‌کنند ممکن است به علت صحیح نبودن زمان جرقه زدن آنها تولید هارمونیک زوج کنند. این مورد در کوره‌های قوس درزمان ذوب کردن آهنهای قراضه پیش می‌آیند.
موج مربعی یک از شکلهایی است که در بررسی و مطالعات هارمونی ایجاد می‌شود. فرمول (1) در بررسیها جریان و یا ولتاژ آنها را می‌توان دقیقا بصورت یک موج مربعی در نظر گرفت.
ملاحظه می شود که در سری فوق هارمونیک زوج و مولفه DC وجود ندارد و دامنه هارمونیک سوم ثلث دامنه اصلی و ... است.
در بیشتر محاسبات و بررسیهای سیستم قدرت از مقدار rms موجهای جریان ولتاژ استفاده می‌شود. برای یک موج سینوسی مقدار موثر درصد مقدار پیک موج است.
هارمونیکها در دهه 1920 و اواخر دهه 1930 زمانی‌که شکل موجهای ولتاژ و جریان تغییر شکل یافته در خطوط انتقال مشاهده شدند تشخیص داده شدند. در آن هنگام موضوع اصلی تاثیر هارمونیک‌ها در ماشین‌های سنکرون و القایی سیمها‌ی ارتباطی (تلفن) و خازنهای قدرت بودند.
نتیجه بعضی از تحقیقات آن زمانها در مورد یک خط انتقال 220 کیلوولت به طول 400 کیلومتر و یک موتور القایی به شرح زیر بوده است:
- چنانچه ولتاژ ابتدای خط حاوی 7% هارمونیک سوم باشد ولتاژ انتهای خط حاوی 53% هارمونیک سوم (حالت بی‌باری) خواهد بود.
- هارمونیک سوم در انتهای خط در بار کامل از53% به 29% کاهش پیدا می‌کند.
- درصورت وجود هارمونیک ضریب قدرت در طرف ژنراتور خط انتقال برابر 848/0 است (در حالیکه بدون وجود هارمونیک ضریب قدرت برابر 96/0 است).
- در طرف مصرف کننده خط انتقال وقتی ولتاژ دارای هارمونیک است ضریب قدرت برابر 83/0 است در صورتیکه توسط دستگاه اندازه گیری 75/0 اندازه‌گیری  می‌شود.
- برای یک موتور القایی که در سال 1930 ساخته شده هارمونیکها باعث
لرزش و سروصدای زیادی شده‌اند. اندازه‌گیری‌های توان ورودی و کیفیت توان آنها تغییر می کنند و همچنین جریانهای روتور نیز به خاطر مقادیر مختلف هارمونیک های موجود متفاوت هستند.
- مسائل فوق در دهه 1930 وجود داشته‌اند ممکن است امروزه هم وجود داشته باشند عکس‌العمل سازندگان در برابر هارمونیک‌ها ساختن تجهیزاتی بوده است تا تحمل هارمونیکهای بیشتر و کاهش اثرات متقابل را داشته باشند. همچنین هارمونیکها کاهش داده شده و گاهی از طریق نوع اتصالات ترانسفورماتور حذف شده‌اند. البته نوع اتصالات ترانسفورماتور هارمونیک مولفه صفر را کاهش می‌دهد و به عنوان فیلتر در مسیر عمل می کند و در نتیجه بار سیستم قدرت را محافظت می‌کند اگر چه جریانهای چرخشی در اتصال مثلث افزایش پیدا می کند.
- معذالک به نظر می‌رسد که هارمونیکها دوباره یک مساله جدی شده‌اند و به عنوان یک عامل خسارت زننده به مصرف‌کنندگان و شبکه قدرت مطرح شده‌اند. امروزه مساله هارمونیکهای سیستم قدرت را می‌توان در عوامل زیادی جستجو کرد.
- در نتیجه تکنولوژی جدید بارهای غیرخطی نظیر سازهای کنترل شده تریستوری (SCR) و ترانسفورماتورهای قدرت و کنترل‌کننده‌های میکروپروسسوری در سیستم تولید بار حاوی هارمونیک می‌کنند .
- در گذشته تجهیزات بر اساس ضریب اطمینان بزرگ و بالاتر از ظرفیت مورد نیاز طراحی نمی‌شده‌اند. ولی در حال حاضر رقابت شدیدی بین سازندگان دستگاههای قدرت تجهیزات دقیقتر طراحی شده و براساس ظرفیت خواسته شده هستند. فرضا تجهیزاتی که هسته آهنی دارند نقطه کار آنها بیشتر در ناحیه غیرخطی هستند عمل‌کردن آنها در این ناحیه باعث افزایش سریع هارمونیکها می‌شوند .
- مخربترین فرکانس برای دستگاههای قدرت و ماشینها محدوده فرکانسهایی که کوچکتر می‌شوند است.
- امروزه استفاده از بارهای غیرخطی متصل به سیستمهای قدرت که شامل کانورترهای توان ثابت؛ وسایل تخلیه قوس الکتریکی؛ وسایل اشباع شده مغناطیسی وبا یک درجه کمتر ماشینهای گردان؛ بسیار رایج شده است.
- کانورترهای توان ثابت; بزرگترین بارهای غیرخطی در صنعت برق به شمار می آیند و در صنعت برای اهداف مختلفی استفاده می‌شوند؛ مثلا به عنوان منبع قدرت الکتروشیمیایی؛ به عنوان وسایل اصلاح سریع و منابع قدرت متناوب. این وسایل به این دلیل خیلی مفید هستند که می‌توانند امواج را به صورت ac-ac , dc-dc , dc-ac , ac-dc تبدیل کنند .
- بارهای غیر خطی : جریان AC سینوسی را تغییر می دهند به همین دلیل این بارها با جاری شدن هارمونیکهای جریان ناشی از آنها در سیستم قدرت ac باعث تداخل این هارمونیکهای جریان با مدارهای ارتباطی و ابزار دیگر می‌شود. در موقع جبران توان راکتیو (به شکل اصلاح ضریب قدرت در خازنها ) همراه با این بارهای غیرخطی شرایط تشدید پیش می‌آید و ممکن است به اعوجاج هارمونیکهای ولتاژ و جریان سطح بالا در پدیدار شدن شرایط تشدید به همراه یک هارمونیک حاصل از بار غیرخطی منجر شود.

هدف
هدف از این تحقیق توصیه های عملی برای طراحی سیستم‌های  برقی که هم شامل بارهای خطی وهم بارهای غیرخطی باشد است. شکل موج ولتاژ و جریان در سراسر سیستم شناخته می‌شوند و حد شکل موج اعوجاج برای طراحی سیستم تعیین می‌شود . با رعایت این اصول تداخل بین دو وسیله برقی به حداقل خواهد رسید. این تحقیق محدوده حالت پایدار را نشان می‌دهد درصورتیکه شرایط گذرا ممکن است بی نهایت از این محدوده تجاوز کند .

کاربرد :
این نوشته برای راهنمایی در طراحی سیستم‌های قدرت با بارهای غیر خطی است و محدودیتها برای حالت پایدار تعیین  و برای شرایط وخیم و ناجور اصلاح می‌شوند ولی شرایط گذرا که ممکن است بی‌نهایت از این  محدوده تجاوز کند به دلیل کوتاه بودن زمان بروز آن در نظر گرفته نمی شود.

منابع تولید هارمونیک در سیستمهای قدرت
علت ایجاد هارمونیکها وجود عناصر غیرخطی در سیستم قدرت است . عناصر غیرخطی جزئی از مدار الکتریکی است که در آن ولتاژ متناسب با جریان نیست.
به عنوان مثال راکتور یک جزء خطی نیست یعنی اگر که یک ولتاژ مشخص به دو سر آن اعمال شود یک جریان نامعینی اندازه‌گیری خواهد شد که البته لزومی ندارد که این جریان دارای همان شکل موج ولتاژ باشد. در هر حال اگر ولتاژ دو برابر شود جریان نیز در عنصر خطی دو برابر خواهد شد.
لازم به ذکر است که غیرخطی بودن نباید با وابستگی به فرکانس اشتباه شود به عنوان مثال امپدانس خط انتقال با تغییر فرکانس تغییر می‌کند ولی این امپدانس در هر فرکانس یک المان خطی است و وابستگی فرکانس باعث انحراف شکل موج نمی‌شود. در یک سیستم قدرت تقریبا کلیه امپدانسهای سری خطی هستند . این امپدانس‌ها اغلب امپدانس خطوط کابلها و ترانسفورماتور هستند . عناصر غیرخطی عموما بصورت موازی به شبکه قدرت متصل هستند .
در مورد ترانسها مساله کمی فرق می کند. زیرا هر دو مشخصه خطی و غیرخطی را دارا هستند امپدانس اتصال کوتاه ترانس که بصورت سری در مدار قرار می‌گیرد خطی است درحالیکه امپدانس مغناطیس‌کننده که بصورت موازی در مدار قرار می‌گیرد غیرخطی است .
گرچه ژنراتورها تولید هارمونیک می کنند ولی به علت کم بودن مقدار هارمونیک‌های تولیدی ازلیست منابع تولید هارمونیک حذف می شوند.
بیشترین تولید هارمونیک در سیستم قدرت به علت وجود بارهای غیرخطی و یا تجهیزاتی است که در آنها قطع و وصل مکرر و سریع انجام می شود.
سه دسته عنصر غیرخطی در سیستم قدرت وجود دارد:
1) وسایل فرو مغناطیسی
2) مبدلهای قدرت الکترونیکی
3) تجهیزات تخلیه‌ای

وسایل فرومغناطیس :
 این دسته وسایلی هستند که براساس وجود یک سیم پیچ دور یک هسته آهنی ساخته می شوند . ترانسها و موتورها عمومی‌ترین وسایل از این نوع هستند که در سیستم قدرت وجود دارند. خاصیت مغناطیسی موتورها بخاطر فاصله هوایی خطی‌ تراز خاصیت مغناطیسی ترانسهاست. ولتاژ سینوسی در ترانس ایجاد شار مغناطیسی سینوسی می کند ولی جریان مغناطیسی غیرسینوسی است. این جریان حاوی هارمونیک سوم به مقدار حدود
50 % جریان اصلی است. میزان هارمونیک پنجم در آن 20% و هفتم 5% و نهم 6/2% است. برای کاهش مقدار هارمونیک‌ها با مضرب سه در سیستمهای سه فاز از نوع اتصال مثلث بسته استفاده می‌شود ولی باز هم هارمونیکهای هفتم و پنجم باقی خواهد ماند.
خوشبختانه جریان تحریک فقط 5/0 تا 1 درصد میزان جریان نامی ترانسفورماتورها است . در نتیجه هارمونیکهای ایجاد شده توسط ترانسفورماتورها معمولا مشکلی در سیستم قدرت بوجود نمی آورند مگر اینکه در سیستم قدرت یک هارمونیک مشخص به نوسان درآید ولی با توجه به تعداد زیاد ترانسفورماتورها در سیستم قدرت و به خصوص اینکه تعداد زیادی از آنها بار کمی دارند. هارمونیک تولید آنها در شبکه به مقدار قابل توجهی نیست. مقدار جریان تحریک ترانسفورماتور و همچنین مقدار هارمونیکهای آنها وابستگی زیادی به اندازه ولتاژ اعمالی دارد . وقتی ولتاژ افزایش می‌یابد هسته مغناطیسی بیشتر اشباع شده و جریان مغناطیسی افزایش می‌یابد در نتیجه تعداد هارمونیکها نیز افزایش می‌یابد. این مورد معمولا درزمان کم باری ترانسفورماتورها پیش می‌آید.

اثرات  هارمونیکها  --  به طور عمومی:
درجه ایکه هارمونیکها می توانند قابل تحمل باشند،بوسیله حساسیت بار(یا منبع ) نسبت به آنها تعیین می‌شود. کمترین حساسیت از آن وسیله‌ای است که به طور عمده تابع گرماست، به عنوان مثال در یک کوره یا اجاق. در این مورد انرژی هارمونیک عموماً مورد استفاده است و از اینرو به طور کامل قابل تحمل است. حساسترین وسایل آنهایی است که در طراحی و ساخت آن، ورودی اصلی کاملاً (نزدیک به) سینوسی فرض می‌شود. این ابزار غالباً در دسته وسایل ارتباطی یا ابزار پردازش اطلاعات قرار می‌گیرد. یک نوع بار که به طور نرمال بین این دو ابزار قرار می‌گیرد، بار موتوری است. اکثر بارهای موتوری در برابر هارمونیکها، نسبتاً پرتحمل هستند.
حتی در مورد ابزار با کمترین حساسیت، هارمونیکهایی می‌تواند مضر باشد. برای مثال در مورد اجاق، می‌تواند باعث دی‌الکتریک (مانع عبور جریان )گرمایی یا فشار ولتاژ شود،که باعث کهنگی زودرس عایق الکتریکی شود.

اثر هارمونیک برروی موتورها و ژنراتورها(ماشینهای گردان)
یک اثر عمده هارمونیکهای ولتاژ و جریان در ماشینهای القایی وسنکرون گردان افزایش گرمای وابسته به تلفات اهمی و تلفات مس در فرکانسهای هارمونیکی است. به این ترتیب اجزاء هارمونیکی بر بازده ماشین تاثیر دارند و می‌توانند بر گشتاور ایجاد شده نیز موثر باشند. این تلفات به دلیل اثر پوستی و جریانهای عادی بزرگ است.
نشت میدان در استاتور و روتور سیم‌بندی شده بوسیله هارمونیکهای جریان بوجود می‌آید که باعث افزایش تلفات می‌شود .
هارمونیکهای جریان در یک موتور باعث نشر نویز شنیدنی(سروصدا) بیشتری نسبت به القا سینوسی می‌شود. همچنین هارمونیک‌ها یک شار برآیند توزیع شده در فاصله هوایی را  تولید می‌کنند که می‌توانند باعث ایجاد یا افزایش پدیده‌ای شود که اتصال دندانه‌ای (امتناع از استارت یکنواخت)یا خزش(لغزش خیلی بالا) در موتورهای القایی نامیده می‌شود جفت هارمونیکها نظیر هارمونیکهای پنجم و هفتم یک پتانسیلی برای خلق ارتعاشات مکانیکی در توربین ژنراتور یا در یک سیستم بار موتوری دارند.
ارتعاشات مکانیکی هنگامی پدید می‌آید که ارتعاش گشتاور که با عمل متقابل بین هارمونیکهای جریان و جریان فرکانس اصلی در میدان مغناطیسی پدید می‌آید یک فرکانس تشدید مکانیکی را القا می‌کند.
 برای مثال هارمونیکهای پنجم و هفتم با تولید یک محرک پیچیده برروی روتور ژنراتور در فرکانس محرک الکتریکی باشد ارتعاش مکانیکی زیاد می‌شود .
جدول 5-1 مشخصه های هارمونیکها را که از یک کانورتر شش پالس و هنگام اتصال به ترمینالهای یک ماشین‌گردان گرفته شده است را نشان می دهد. هر هارمونیک ولتاژ (5,7,11,…) یک هارمونیک جریان مشابه را در استاتور ماشین القا خواهد کرد. هر کدام از این هارمونیکها یک جز ترتیبی مثبت یا منفی از کل جریان است. این جریان موجب ایجاد یک گرمای اضافی در استاتور سیم‌بندی شده خواهد شد. از اینرو دمای ماشین را افزایش خواهد داد. بحث دیگر جاری شدن هارمونیکهای جریان در رتور است. جاری شدن هارمونیک جریان در استاتور یک نیروی محرکه مغناطیسی در فاصله هوایی ایجاد خواهد کرد که جریانی را در رتور ماشین القا خواهد کرد. درست همانطوریکه هر مشخصه هارمونیکی می‌تواند با مولفه های ترتیبی مثبت و منفی تعریف شود جهت چرخش آن هارمونیک نسبت به چرخش روتور مستقیم یا معکوس خواهد کرد. هارمونیک پنجم در راستای چپگرد(ترتیب فاز منفی)می چرخد پس یک هارمونیک جریان در روتور به یک فرکانس برابر با اختلاف چرخش خالص بین فرکانس اصلی فاصله هوایی و هارمونیک پنجم یعنی یکی بیشتر از هارمونیک پنجم (هارمونیک ششم) القا خواهد شد.
هنگامیکه هارمونیک هفتم در راستای راستگرد می‌چرخد (ترتیب فاز مثبت) یک هارمونیک جریان در روتور با یک فرکانس برابر با اختلاف چرخش خالص بین هارمونیک هفتم و فرکانس اصلی فاصله هوایی یعنی یکی از هارمونیک هفتم (هارمونیک ششم) القا خواهد شد. پس از لحاظ گرمایی روتور و هارمونیکهای پنجم و هفتم در استاتور با تولید هارمونیک ششم جریان روتور ترکیب  می‌شوند. هارمونیکهای یازدهم و سیزدهم به همان طریق با تولید هارمونیک دوازدهم جریان در روتور عمل  می‌کند و جفت هارمونیکهای بالاتر نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند.
دو نگرانی عمده در رابطه با این هارمونیکهای روتور وجود دارد که عبارتند از:
1) گرمای ناشی از روتور
2) به طپش درآوردن یا کاهش گشتاورها
مقدار گرمایی که روتور می تواند تحمل کند به نوع روتور بستگی دارد.
ماشین با روتور سیم بندی شده خیلی بیشتر از ماشین با روتور قفس سنجابی اثر می‌پذیرد و روتورهای قفس سنجابی ته دار بیشتر از روتورهای قفس سنجابی معمولی (دو طرف باز)اثر می‌پذیرد. جمع اثرات هارمونیکها باعث کاهش بازده و عمر ماشین گردان می شود . میزان این کاهش دربرخورد با هارمونیک مشخص نیست اما برای نمونه گرمای حاصل از هارمونیک ظرفیت موثر کار را به 90-95% از آنچه که دربکار بردن موج خالص اصلی باید بدست آید کاهش می‌دهد. همچنین هارمونیکها می توانند باعث به طپش درآوردن گشتاور و خروجی موتور به چنین تغییراتی حساس هستند مثلاً: در برخی ریسندگی‌ها الیاف ترکیبی یا کارهای فلز کاری درمواردی که سختی قابل توجهی به شفت روتور کوپل می‌شود. مثلاً در موتور ژنراتور (یک موتور کوپل با ژنراتور): هارمونیکهای الکتریکی،ارتعاش بوجود می‌آورد. نتیجه این نوسانات مکانیکی می‌تواند باعث سائیدگی شفت و تسریع فرسودگی شفت و اتصال بخشهای مکانیکی شود.
برای نشان دادن اثر اعوجاج شکل موج بر روی تلفات توان کلینگسرن و جردن این کار را در مورد موتور 16 کیلو واتی انجام دادند که این کار دربازده کامل با فرکانس 60 HZ و در ولتاژ اصلی انجام شد. با یک منبع ولتاژ سینوسی کل تلفات برابر 1303 w است و با یک منبع ولتاژ مربعی کل تلفات برابر 1600 w است.
تلفاتی که به وسیله منابع هارمونیک برای ماشین با تغذیه اینورتری بوجود می‌آید در سیم پیچهای استاتور 4.2% بارهای روتور 4.02% قسمتهای دیگر 18.8% و شارنشتی 25.8% پخش می شود.
برای هر ماشین بکاربردن هارمونیک در حالتی بیش از اندازه‌ای که باعث تلفات منجر به شکست شود نامناسب است اما واضح است که اجزای اصلی که تلفات در آنها بیشتر است در روتور قرار دارند.
برای یک سیستم خطی میانگین تلفات سطحی روتور حدوداً متناسب با I52 + I72 است. اما به دلیل مخالفتشان با چرخش روتور در برخی از نقاط حول محیط روتور چگالی تلفات آن نقطه با (I5+ I7)2 متناسب می شود .
علاوه بر تلفات توان تاثیر هارمونیکها بر ماشینهای AC می تواند خیلی جدی باشد توانایی ماشین دربرآمدن از عهده هارمونیکهای اضافی جریان به کل اضافه تلفات و تاثیرش روی دمای ماشین بستگی دارد.
در موتور عایق‌بندی شده سیم پیچ روتور محدودیت گرمایی بیشتری دارد.
نکته دیگر اینکه سطح قابل قبول منفی جریان متناوب برای ژنراتورها دارای محدودیت حدود 10% و برای ولتاژ حدود 2% است؛و اگر از این محدوده تجاوز کند مشکلاتی پدید خواهد آورد.
به دلیل اینکه لغزش در فرکانس هارمونیک تقریباً برابر یک است گشتاور هارمونیکی بوسیله مقادیر فعال هارمونیکهای جریان که خیلی کوچک هستند تولید می شود بعلاوه این گشتاورهای کوچک به صورت جفتهایی که تمایل به حذف هم دارند رخ می دهد. پس تاثیر هارمونیک ها بر گشتاور ناچیز است؛ در نتیجه در بیشتر موارد این گشتاور نادیده گرفته می شود. فقط نکته ای که حائز اهمیت است اینست که اگرچه گشتاورهای هارمونیکی تاثیر ناچیزی برروی گشتاور میانگین دارند(که از آن نظر صرفنظر می‌کنیم) ولی می‌توانند گشتاور ضربانی قابل توجهی تولید کنند. ویلیام سن عبارت تقریبی زیر را برای گشتاور ضربانی بر پایه ولتاژ نامی بدست آورد که In+  و In- مقادیر پریونیت دارند؛(N+) هارمونیک (3k+1) ام را نشان می‌دهد. و (N-) هارمونیک (1-3k) را نشان می دهد. این عبارت امکان ارزیابی مقدماتی از مشکلات ناشی از لرزش شفت را فراهم می کند.
به عنوان یک منبع ولتاژ با اعوجاج 4% در ماشین جریانهای ؛ 0.03 و 0.02 پریونیت را برای هارمونیکهای پنجم و هفتم پدید می‌آورد. اگر هر دوی این هارمونیکها (پنجم و هفتم) زاویه فاز یکسان داشته باشد؛ برای ماشین با فرکانس 50Hz و در ولتاژ نامی گشتاور اجزاء مختلفی در فرکانس 300 Hz با دامنه0.01pu  خواهد داشت و اگر هارمونیکها دارای فاز مخالف (180) نسبت به هم باشند دامنه برابر برابر 0.05 pu خواهد بود.

اثر هارمونیک بر ترانسفورماتورها:
به جز حالتی که هارمونیکها در ترانسفورماتور ممکن است به افزایش سروصدا منجر شود؛اثرات روی این اجزا در اثر بالا بردن پارازیت گرمایی آنهاست.
اثر هارمونیکها روی ترانسفورماتورها دو چندان است. هارمونیکهای جریان باعث افزایش تلفات مس و شار سرگردان می‌شود و هارمونیکهای ولتاژ باعث افزایش تلفات اهمی؛ تلفات هیسترزیس تلفات جریانهای گردابی و فشار عایقی می‌شود؛ این اثرات به دلیل اینکه در ترانسفورماتورها معمولاً؛ فیلتر استفاده نمی‌شود، مهمتر است. اثربزرگتر؛ افزایش گرمای غیرقابل قبول  ترانسفورماتور است؛ به همین دلیل بدنه ترانسفورماتور را پره‌پره  می‌کنند.
یک اثر مهم مخصوصاً مربوط به توان ترانسفورماتورها گردشی جریانی سه برابر جریان ترتیبی صفر در سیم پیچ با اتصال مثلث است این جریانهای گردشی باعث می‌شود که مقدار جریانی که در طراحی سیم‌پیچ باید در نظر گرفته شود (جریان نای سیم پیچ)؛ کمتر از میزان واقعی در نظر گرفته شود.
مساله دیگری که برای ترانسفورماتور وجود دارد. تغذیه بار نامتقارن است؛ اگر جریان بار شامل یک جزء dc باشد؛ باعث اشباع میدان مغناطیسی ترانسفورماتور می شود که این امر باعث بالا رفتن سطح همه اجزا هارمونیک جریان القایی ac می شود .
ضریب محدودیت اعوجاج جریان برابر 5% میزان جریان است. همچنین ماکزیمم اضافه ولتاژ rms را که ترانسفورماتور باید در حالت پایدار بتواند تحمل کند عبارتست از5% میزان بار و 10% در بی‌باری. هارمونیکهای جریان در ولتاژ بکار برده شده نباید به تجاوز کل ولتاژ rms از این میزان منجر شود.
همچنین باید به این نکته توجه شود که تلفات نشان بوسیله هارمونیکهای ولتاژ و جریان که تابع فرکانس هستند؛ پس از تلفات ناشی از هارمونیک های ولتاژ و جریان با افزایش فرکانس؛ افزایش می‌یابد؛ پس هارمونیک‌های با فرکانس بالاتر مهمتر از هارمونیک‌های با فرکانس پایینتر در بوجودآوردن گرمای ترانسفورماتور است.
همچنین همانطورکه قبلاً بحث شد؛ عموماً هارمونیک‌های با فرکانس بالاتر؛ دامنه کوچکتری دارند و در نتیجه راحتتر می‌توان این اثر عمده آنها را با حذفشان که آسانتر قابل انجام است، از بین برد.
تلفات ترانسفورماتور به تلفات بار و تلفات بی باری تقسیم می شود. تلفات بار هم به دو دسته RI2 (تلفات سیم پیچ) و تلفات سرگردان تقسیم می شود .
تلفات سرگردان؛ هنگام ارزیابی کل گرمای ناشی از یک شکل موج غیر سینوسی جریان، دارای اهمیت خاصی هستند. تلفات سرگردان؛ تلفات جریان فوکو مربوط به شار سرگردان الکترومغناطیسی در سیم پیچها؛ هسته؛ کپه هسته عایقهای مغناطیسی و دیگر بخشهای ساختمان ترانسفورماتور هستند. این تلفات به نسبت مجذور فرکانس بالا خواهد رفت. درجه حرارت ترانسفورماتور که به دلیل جریانهای ادی بالا خواهد رفت؛ بازهم تقریباً متناسب با مجذور جریان بار و مجذور فرکانس است.

اثر هارمونیک بر کابلهای قدرت:
جاری شدن جریان غیر سینوسی در یک هادی؛ باعث افزایش گرما می شود که ناشی از میزان rms موج است. این وابسته به دو عامل شناخته شده است؛ یکی اثر پوستی و دیگر اثر نزدیکی است. که هر دو تابعی از فرکانس هستند. به عنوان یک نتیجه این دو اثر مقاومت موثر (Rac)AC که روی مقاومت DC (مخصوصاً برای هادیهای بزرگتر) بنا می‌شود؛ است. در فرکانسهای بالاتر؛ هارمونیکهای جریان جاری در کابل Rac  بزرگتری ایجاد می کنند؛ در نتیجه تلفات RacI2 بالا می رود.
همچنین؛ هارمونیک جریان ایجاد هارمونیک ولتاژ می کند که برروی امپدانس های مختلف مدار ظاهر می‌شود که این به معنای ضعیف شدن سیستم است (با امپدانس بزرگ میزان خطا کاهش می‌یابد) که منجر به پارازیت‌های بزرگتر ولتاژ از یک سیستم سخت می شود و در نتیجه سیستمی با خطای زیاد و امپدانس کم‌ایجاد می‌کند.

اثر هارمونیک بر خازن:
نگرانی اصلی ناشی از استفاده خازنها در یک سیستم قدرت،امکان رزنانس سیستم است. این اثر ولتاژها و جریانها به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از حالت بدون رزنانس هستند، تحمیل می کند.
راکتانس یک بانک خازنی با افزایش فرکانس کاهش می یابد و بنابراین به عنوان یک چاهی برای هارمونیک های بالاتر جریان عمل می‌کند. این اثر استرسهای گرمایی و دی الکتریک را افزایش می‌دهد.
زیاد سوئیچ کردن ترکیبات مغناطیسی غیرخطی(دارای هسته آهنی)نظیر ترانسفورماتور و راکتورها؛ هارمونیک های جریانی را تولید می کنند که با بار خازنها جمع خواهد شد.
IEEE std 18-1992 . محدودیت ولتاژ،جریان و توان راکتیو برای خازنهای قدرت را ارائه می دهد. این می تواند برای تعیین سطوح ماکزیمم مجاز هارمونیکها استفاده شود. افزایش گرما و استرس ولتاژ که به وسیله هارمونیک ها ایجاد شده؛ باعث کاهش عمر خازن می‌شود .
مساله دیگر اینکه؛ اثر تشدید منجربه معیوب شدن اجزایی می شود که با کاربرد سیگنال خطوط برای کنترل بار (کنترل رایپل) ارتباط دارد. در چنین سیستم هایی؛ فیلترهای متناسبی برای محافظت از فرکانس سیگنال از جذب شدن در عناصر امپدانس کوچکی مثل خازنهای اصلاح ضریب قدرت استفاده می شود. هر فیلتر معمولاً؛ تا 100 A طراحی می‌شود. اغلب فیلترها با ضعیف شدن خازنها در دو روز سازگاری دارند.
همچنین باید یادآوری شود که به جز خازنهای اصلاح  ضریب قدرت؛ خازنهای دیگر نیز به همان اندازه تاثیر دارند. برای مثال: خازنهایی که به عنوان خازن راه انداز در موتورهای تکفاز استفاده می شوند: یا خازنهایی که در مدار اسنابر یکسو کننده استفاده می شوند؛ در معرض گرما و تنشهای ولتاژ مشابهی قرار خواهند گرفت.

اثر هارمونیک برروی ابزار الکترونیکی:
ابزار الکترونیکی قدرت به عمل اشتباه که با اعوجاج هارمونیک پدید می‌آید حساس است. این ابزار اغلب وابسته به تعیین دقیق سطح صفر ولتاژ یا جنبه‌های دیگر شکل موج ولتاژ است. اعوجاج هارمونیک می‌تواند به جابجایی سطح صفر ولتاژ یا نقطه ایکه یک ولتاژ فاز به فاز بزرگتر از ولتاژ فاز به فاز دیگر است؛ منجر شود. این دو نقاط بحرانی برای هر نوع مدار الکترونیکی هستند؛ و عمل اشتباه می‌تواند از این تغییرات نتیجه شود.
ابزار الکترونیکی دیگر می تواند بوسیله انتقال هارمونیک‌های ناشی از منبع ac به ابزار قدرت یا کوپل مغناطیسی هارمونیک‌ها با ترکیبات ابزار تاثیر پذیرد.
کامپیوترها و ابزار وابسته به آنها؛ نظیر کنترل‌کننده های فرکانس قابل برنامه‌ریزی به منابع ac نیاز دارند که ضریب اعوجاج هارمونیک ولتاژ آن بیش از 5% نباشد و بزرگترین هارمونیک نباید بیش از 3%  ولتاژ اصلی باشد. در این موارد گرفتن اطلاعات غلط یا اجرای نادرست برنامه‌ها در کامپیوتر؛ غیرقابل پیش‌بینی است. هارمونیک ها همچنین در ابزار پزشکی حساس نیز تاثیر دارند.
در حالیکه بیشتر ابزار الکترونیکی، در سطح ولتاژ پایینتر با سیستم توزیع قدرت مجتمع بوجود آمده‌اند، اما اغلب در معرض اثرات برش ولتاژ قرار دارد. برش ولتاژ اغلب فرکانسهایی را (هم هارمونیکی و هم غیر هارمونیکی) داخل می کند که معمولاً در ولتاژ بیش از 5 KV در سیستمهای توزیع ارائه می شوند. این فرکانس‌ها ممکن است در محدوده فرکانسهای رادیویی باشند و با تداخل با فرکانسهای رادیویی مشکلاتی پدید آورند.

اثر هارمونیک برروی کنتور
کنتورها از اجزاء هارمونیک تاثیر می‌پذیرند؛ مخصوصاً اگر شرایط تشدید وجود داشته باشد که به هارمونیکهای ولتاژ و جریان بزرگ منجر می شود. وسایل اندازه گیری گردان نظیر وات – ساعت مترها؛ معمولاً فقط جریان اصلی را می بینند؛ اما فاز نامتعادل که به وسیله اعوجاج هارمونیکها پدید می آید؛ می تواند باعث عمل غلط این وسایل شود.
ابزار اندازه گیری ابتدا برروی جریان متناوب خالص سینوس کالیبره می‌شود و سپس روی یک منبع الکتریسیته دارای اعوجاج استفاده می شود که این اندازه‌گیری می تواند دارای اشتباهاتی باشد. دامنه و راستای هارمونیک توان برای ملاحظه بازده مهم هستند؛ زیرا اثر خطای سنجش بوسیله راستا معین می شود .
مطالعات نشان می دهند که خطاهای مربوط به هارمونیک، تغییرات زیادی دارند که این تغییرات با نوع کنتور و میزان خطاهای مثبت و منفی میسر است.
اصلی‌ترین وسیله اندازه گیری انرژی موتور فراریس (که یک موتور دوفاز القایی قدیمی است)
از نوع اندازه گیری kwh (کیلووات ساعت) است. جزلاینفک این موتور، الکترومغناطیسی که با تولید شار محرک و ترمزی در برخورد با روتوش گشتاور آشکار می‌شود . شار فرعی تولید شده، به منظور بهبود دقت و جبران اصطکاک در رکورد (ثبت کننده) پیش‌بینی شده است. این شارهای تولید شده؛ باعث بوجود آمدن گشتاورهای اصلی و فرعی می‌شوند؛ که ذاتاً دارای دامنه و فرکانس غیرخطی هستند. عناصر غیرخطی شامل ولتاژ؛ جریان و اضافه بار مغناطیسی موازی و عناصر حساس به فرکانس شامل دیسک‌گردان؛ حلقه‌های مربعی و ضد اصطکاک هستند.
عکس‌العمل این کنتور در برابر فرکانس‌های خارج از محدوده طراحی؛ کم است و در نتیجه باعث اشتباهات بزرگ می‌شود.
کنتور اندازه Pdc را اندازه‌گیری نخواهد کرد؛ اما بوجود آن حساس است. این کنتور Pf را با دقت و Ph را بدون دقت اندازه‌گیری می‌کند و خطا بوسیله فرکانس تعیین می‌شود. کل توان هارمونیکی (PH) از جمع همه اجزا ولتاژ و جریان فرکانسهای مشابه؛ در بالا و پایین فرکانس اصلی به دست می آید.
هر توان dc تولید یا ذخیره شده بوسیله مشتری؛ باعث خطایی متناسب با نسبت با  Pdc/Pt    با علامت خطا در رابطه با راستای توان خواهد شد. به طور مشابه هر نقصی در اندازه‌گیری توان هارمونیک (PH) باعث خطا می‌شود که با عبارت
+-Kph/Ph نشان داده می شود که ضریب K بستگی به پاسخ فرکانسی کاراکترهای کنتور بستگی دارد، و علامت خطا بر خلاف راستای توان خواهد بود.
توان (Pdc)DC و هارمونیک ولتاژ یا جریان، به تنهایی تولید گشتاور نمی‌کنند، اما قابلیت کنتور برای اندازه گیری توان فرکانس اصلی تنزل پیدا خواهد کرد. جریان مستقیم، کار شار و نفوذ پذیری عناصر مغناطیسی را مغشوش می کند. شارهایی که با هارمونیکهای جریان تولید می شوند. با شارهای ساختگی همان فرکانس آمیخته می شوند که ممکن است به خاطر عیب در عناصر کنتور و گشتاور فرعی تولید باشد. کنتور کیلووات ساعت نرمال،بر اصول موتور فراریس (جریان دومی) پایه‌گذاری می‌شوند که عموماً برای خواندن دامنه بیش از چنددرصد به همراه هارمونیک تولیدی مصرف کننده که بواسطه ابزار کنترل سریع تریستور بوجود می‌آید (بخصوص اگر هم هارمونیکها و هم جریان مستقیم را در برداشته باشد) و بطور قابل ملاحظه ای اگر ضریب توان کوچکی وجود داشته باشد استفاده می‌شوند.
کانتورها باعث می شود که کنتور کیلووات ساعت، چند درصدی بیشتر خوانده شود(در مواردی بیش از 6% گزارش شده است.) که میزان آن به فقدان جریان میرایی در مدت بی باری نسبت داده می شود .
به نظر می رسد که برای مصرف کننده‌ای که در حال تولید هارمونیک برای شبکه است، خودبخود مجازاتهایی با مصرف بیشتر الکتریسیته (مقدار نشان داده شده بیشتری در کنتور) بطور آشکار در نظر گرفته می شود تا منبع بتواند تلفات اضافه را برای مصرف کننده جبران کند. به همین دلیل، کاهش تولید هارمونیک تا بیشترین حد ممکن به سود خود مصرف کننده است.
دلیلی وجود ندارد که خواندن میزان KVA از کنتورها از هارمونیکهای شبکه اثر بپذیرد. اما کار کنتورها در خواندن میزان KW امکان دارد چند درصد بیشتر از میزان واقعی خوانده شود. (همانطوریکه قبلا برای کنتور انرژی KWH نشان داده شد.)
وجود هارمونیک برای اندازه‌گیری میزان VAR یک مشکلی است، چون این یک کمیت است که نسبت به شکل موج سینوسی معین می‌شود. این اثر بندرت تاثیر گذار می شود اما با این وجود این اثر یک اهمیت دیگری دارد و آن اندازه‌گیری و کالیبراسیون آزمایشگاههاست که باعث کار با دقت و خطای اندازه گیری کمتر می‌شود و ممکن است اطمینان به نتایج آن از بین برود.
نکته دیگر، اثر هارمونیک بر ضریب قدرت است.
این ضریب؛ فرم صحیح مصرف توان را نشان می‌دهد و کم‌بودن مقدار آن بر میزان بهره‌برداری از منبع توان دلالت می‌کند.
عموماً وسایل با تلفات کمتر برای جبران ضریب توان استفاده می شود. همچنین مینیمم کردن توان ظاهری باید مستقیماً به مطلوبترین ضریب توان منجر شود. برای مثال؛ اگر یک خازن با ظرفیت C ؛ بطور موازی با بارهای با معادلات V,I که نشان داده شده؛ جمع شود. یک کمیته خطی بین المللی برای اصلاح ضریب قدرت یک جز توان ظاهری را تعیین کرد که توان راکتیو نامیده می شود؛
اگر چه هیچ مثال فیزیکی برای این عبارت یافت نمی شود ولی پذیرش آن اساساً با دو شرط درست است؛ که این دو شرط عبارتند از:
1)    خاصیت حفظ این عبارت در سیستم‌های خطی سینوسی.
2)    امکان بدست آوردن توان ظاهری در یک سیستم غیرخطی با رابطه زیر:
کد P میانگین توان اکتیو و DO بیان‌کننده مجموع اجزا توان اعوجاجی است.
وظیفه خازن جبرانگر؛ بهبود ضریب انتقال است.

اثر هارمونیک بر تجهیزات کلیدزنی و رله ها:
همانند دیگر ابزار، هارمونیک های جریان می‌توانند گرما و تلفات را در کلیدها افزایش دهند؛ درنتیجه آن؛ ظرفیت جریان حالت پایدار کاهش می یابد و عمر برخی اجزا عایقی کوتاه می شود .
فیوزها به خاطر گرمای تولید شده بوسیله هارمونیکها در طی عملکرد طبیعی لطمه می بینند. بطور متداول؛ استانداردهایی برای سطح هارمونیک‌های جریان که وسایل سوئیچینگ نیاز به قطع کردن دارند؛ وجود ندارد. همه تستها در نرخ فرکانس منبع اجرا می شود.
کمیته رله سیستم قدرت درجامعه مهندسی قدرت IEEE یک گزارش را تحت عنوان (اعوجاجهای موج بر روی سیستمهای قدرت و تماس با رله محافظتی) منتشر کرده است.
این گزارش بیشتر انواع اعوجاج را که در سیستمهای قدرت پدید می آید را پوشش می دهد و در مورد برخوردشان با رله حفاظتی بحث می کند. گزارش روشن می‌سازد که تعیین واکنشهای رله‌ها بطور کامل؛ به دلیل تنوع رله‌ها در استفاده‌شان و تغییراتشان در ماهیت اعوجاجهایی که می‌تواند پدید آید. تقریباً غیرممکن است حتی اگر بحث به مشخصه‌های هارمونیک‌های مشخص کانورتورهای شش پالس یا 12 پالس محدود شود؛ بازهم غیرممکن است. فقط دامنه هارمونیکها و دسته هارمونیکهای برجسته متنوع نیستند؛ بلکه زاویه های فاز نسبی هم متنوع هستند. دو شکل موج با دامنه هارمونیک یکسان؛ اگر هارمونیکهایشان دارای زاویه‌های فاز (نسبت به زاویه فاز اصلی) مختلفی باشند؛ می توانند اختلاف اساسی داشته باشند. یک رله می تواند واکنشهای مختلفی به هر سطح موج،حتی با هر شکل موج شامل هارمونیک های با دامنه مشابه داشته باشد. کمیته رله حالتهای زیر را بیان می کند:
رله‌های حفاظتی عموماً به هرپارامترقابل شناسایی نظیر مقدار rms یک کمیت اصلی آن کمیت حساسیت نشان نمی دهد. با دقت درمی یابیم که عمل رله با یک سری ورودیهای تک فرکانسی؛ بر چگونگی واکنش رله ها در رابطه با یک موج اعوجاج دار شامل چند فرکانس دلالت نمی کند و انطباق این دو حالت مناسب نیست. در صورت وجود موج اعوجاج دار؛ عملکرد رله های با چند ورودی ممکن است غیر قابل پیش بینی تر از رله‌های تک ورودی باشند.
واکنش رله ها تحت شرایط اعوجاجی ممکن است در میان رله های دارای فرکانس اصلی مشابه، نه تنها بین سازنده‌های مختلف رله ها؛ بلکه همچنین میان رله های گوناگون از یک سازنده مختلف باشد.
برخی اثرات رله‌ها به صورت زیر خلاصه می شود :
1)    رله ها به عمل کندتر و به دست آوردن مقادیر بالاتر؛ همچنین به عمل تندتر و با بدست آوردن مقادیر پایینتر تمایل دارند.
2)    رله های تحت فرکانس استاتیک قابلیت تغییرات اساسی در مشخصه‌های کاری را دارا هستند.
3)    در بیشتر موارد؛ تغییرات در مشخصه‌های کاری رله ها در سلسله اعوجاج ملایم طی عمل نرمال (مثلاً ضریب هارمونیک 5%) نسبتاً کوچک هستند.
4)    کارخانجات مختلف سازنده رله؛ رله‌های اضافه جریان ولتاژ را در مشخصه‌های مختلفی ارائه می دهند.
5)    بسته به میزان هارمونیکها؛ گشتاورهای کاری رله ها اغلب تغییر می‌کنند .
6)    اهرم تعادل رله های امپدانس؛بسته به اعوجاج؛ افراط و تفریط را نشان می دهد.
7)     هارمونیک ها اغلب باعث کند عمل کردن رله های دیفرانسیل می شود. برخی تستها ثابت می کند که در اثر هارمونیکها؛ رله‌ها ممکن است توقف کامل (خیلی کند عمل کردن) را ابراز دارد.
ضرایب اعوجاج بین 10-20%؛ باعث پدیدار شدن مشکلاتی در کار رله ها می‌شود. هارمونیکها؛ کاراکتر‌های (مشخصه‌ها) عملکرد (مانند امپدانس؛ زمان اضافه جریان و غیره) رله‌ها را مخدوش کنند.
رله‌های دیجیتالی و الگوریتمی که روی نمونه‌گیری اطلاعات یا صفر کردن سطح ولتاژ اعمال می کنند؛ در هنگام وجود هارمونیکها؛ بطور خاص؛ آماده ایجاد خطا برروی رله‌ها هستند.
این نکته حائز اهمیت است که؛ مسائلی که در زمان عادی و هنگام وقوع خطا رخ می‌دهند، خیلی متفاوت است؛ به همین دلیل این دو حالت را بطور مجزا تعیین می‌کنیم.

مشکلات ناشی از وجود هارمونیک در زمان وجود خطا :
   توابع حفاظتی معمولاً در مدت وجود ولتاژ و جریان اصلی ظاهر می شوند و هارمونیکهای موجود در شکل موج خطا فیلتر و یا چشم‌پوشی می‌شوند. این اصل به خصوص در کاربرد رله الکترومغناطیس و علی‌الخصوص در رله اضافه جریان صحیح است.
رله‌های الکترومکانیکی، لختی (اینرسی) قابل توجهی دارند که این لختی اغلب باعث این میشود که این نوع رله‌ها حساسیت کمتری نسبت به هارمونیکهای بالاتر داشته باشند. مساله مهمتر؛ اثر فرکانس های هارمونیکی بر اندازه گیری امپدانس است. راه های دیستانس بر روی امپدانس اصلی (امپدانس با فرکانس اصلی) خطوط انتقال پایه‌ریزی می‌شوند و وجود جریان هارمونیکی (بخصوص هارمونیک سوم جریان) باعث اندازه‌گیری قابل توجه خطا می‌شود. دامنه هارمونیکهای بالاتر پیش‌پا افتاده است و اگر جریان خطا در مقاومت زمین بزرگ ریخته شود ؛ امکان اشتباه عمل کردن رله خیلی پایین می‌آید و فقط شکل موج اصلی در عملکرد رله تاثیرگذار می شود.
در حالت خطای سخت؛ جز اصلی جریان و ولتاژ؛ برجسته هستند (باوجود عدم تقارن dc  در موج خطا) ؛ اما به دلیل اشباع جریان ترانسفورماتور؛ اعوجاج در شکل موج جریان القا شده به ثانویه ؛ بخصوص به خاطر افست بزرگ dc در شکل موج اولیه؛ بوجود می آید. وجود هارمونیکها در ثانویه در چنین مواردی واقعاً مشکل درست می‌کند؛ به این معنی که؛ هر گاه جریان ترانسفورماتور اشباع شود ؛ بدست آوردن دوباره شکل موج اصلی خیلی مشکل است.
 هرگاه طی حالت پایدارe.m.f بالایی در ثانویه وجود داشته باشد؛ امپدانس موجود در جریان غیر خطی ترانسفورماتور؛ فقط باعث اعوجاج ناجور هارمونیک می‌شود. خوشبختانه ؛ اینها همگی مشکلات طراحی هستند. انتخاب صحیح ابزار در رابطه با نیاز سیستم؛ می تواند خیلی از مشکلات را در ترانسفورماتور حل کند.
 فیلتر شکل موج ولتاژ و جریان ؛ بخصوص در سیستمهای دیجیتالی حفاظت دارای اهمیت خاص به خصوص در مورد قرار دادن حفاظت برای پروژه های در فواصل دور است. نوشته های زیادی وجود دارد که در آنها سعی شده است تکنیک ساخت برخی فیلترهای دیجیتال ارائه شود. ولی روشن است که اگرچه این ابزار همیشه ساده نیستند اما بهبود اطلاعات پایه با استفاده از تکنیک دیجیتال راحتتر است.
 
مشکلات ناشی از وجود هارمونیک در خارج از شرایط خطا :
   عدم حساسیت موثر دستگاه حفاظتی بر شرایط  بار نرمال سیستم؛ دلالت می کند بر این نکته که آیا مقدار هارمونیک در موج سیستم قدرت؛ در شرایط غیر خطا مسئله‌ای ایجاد می کند یا نه؟
 در عمل؛ با وجود هارمونیک بزرگ در داخل جریان؛ بوسیله حفاظت ترانسفورماتور در تحمل بیش از حد پیک ولتاژ در هنگام انرژی شدن مدار؛ مانع از تریپ بریکر مدار ولتاژ بالا می شود.
 دامنه واقعی پیک جریان؛ به اندوکتانس فاصله هوایی هسته ترانسفورماتور و مقاومت سیم پیچ بعلاوه نقطه ای از موج ولتاژ که در آن نقطه کلیدزنی رخ می دهد بستگی دارد.همچنین شار پسماندی که در هسته و به هنگام کلید زنی بوجود می‌آید مشکلات را زیاد می کند و دامنه جریان را اندکی کاهش می دهد که این به پلاریته شار نسبت به پلاریته ولتاژاولیه بستگی دارد.
 در آن هنگام که جریان ثانویه در موقع انرژی دار کردن صفر است؛ جریان شدیدی به طرف داخل جاری می شود که به ناچار باعث حفاظت دیفرانسیلی زمانی است؛ اما این میتواند زمانی که یک خطا در انرژی‌دار کردن ترانسفورماتور وجود داشته باشد؛ منجر به آسیب جدی به ترانسفورماتور شود.
 در عمل؛ اجزا هارمونیک دوم موجود در جریان باعث متوقف کردن حفاظت می‌شود؛ که حفاظت (رله) خاموش می‌شود و موقعی که یک خطای داخلی در موقع انرژی دار شدن رخ دهد؛ فعال می شود.

توصیه های عمومی عملی برای واحدهای تولید کننده انرژی الکتریکی
فاکتورهایی که کیفیت سرویس الکتریکی را تعیین می کند ؛ شامل اعوجاج هارمونیک بعلاوه دوام سرویس ؛ تنظیم ولتاژ ؛ لغزش و ایمنی سرویس هستند .
اگر اعوجاج ولتاژ از محدودیتهای توصیه شده تجاوز کند ؛ گامهای زیر برداشته می‌شود :
1)    اندازه گیری هارمونیکها در نقاط انتخاب شده ای در مدار مثلاً در نقطه کوپل مشترک (PCC) و دنبال کردن محدودیت‌های اعوجاج جریان در مصرف‌کننده‌ها که بوسیله کانورترها ایجاد می‌شود. اگر میزان اعوجاج  تعیین شود؛ از چنین مصرف کننده هایی خواسته می‌شود که با نصب فیلترهایی با کاهش هارمونیک تولیدی یا از راههای دیگر؛ اعوجاج هارمونیک را در محدوده توصیه شده نگهدارند.
2)    نصب فیلترهایی برای کنترل هارمونیکی بر روی سیستم .
3)    بکارگیری یک فیدر جدید . این مورد در پوشاندن مشکلات هارمونیکی مؤثر است اما همیشه از نظر اقتصادی میسر نیست.
باید توجه شود که ممکن است هم‌اکنون با اضافه‌کردن کانورتر جدید به مدار؛ مدار به هارمونیکهایی آلوده شود که باید برای اینکه از محدوده های مجاز تجاوز نکنند فیلترهایی طراحی و نصب کرد برخی شرایط غیر معمولی شناخته شده که باعث بوجود آمدن مشکلات هارمونیکی می‌شود؛ در اینجا شرح داده شده است. این شرایط عبارتند از : رزنانس طبیعی در خط انتقال؛ تحریک اضافی ترانسفورماتورها و رزنانس هارمونیک در مدار ترتیبی صفر.
هر خط انتقال تعداد زیادی فرکانسهای تشدید طبیعی دارد که با طول خط شرایط جغرافیایی خط و ترمینال آن تعیین می‌شود. امپدانس ورودی یک خط انتقال می‌تواند نزدیک به صفر و مقاومتی (در رزنانس سری) یا خیلی بزرگ (در رزنانس موازی) در فرکانسهای طبیعی تشدید باشد. اگر فرکانس رزنانس سری به یکی از هارمونیکهای مهم تولیدی توسط کانورترها نزدیک باشد ؛ خطر تداخل شدید تلفنی بوجود می آید . این مشکل را می توان با تغییر فرکانس طبیعی خط انتقال (یا تغییر در ترمینال خط یا طول خط) یا با محافظت خط در برابر هارمونیک جریان جاری شده به خط (توسط یک فیلتر سری یا فیلتر شنت یا هر دو نوع فیلتر) تصحیح کرد؛ اما بدبختانه این راه حلها اکثراً گران هستند .
بواسطه هسته ترانسفورماتور؛ تحریک اضافی ترانسفورماتورها؛ هارمونیکهای فرد تولید می‌کند. تمایلی وجود دارد که مدارهای ولتاژ بالا با ولتاژی کار کنند که بزرگتر از ولتاژ نامی است که این ولتاژ با سوئیچ کردن بانکهای خازنی خیلی جلوتر از افزایش بار آنها افزایش می‌یابد .
این روش توانایی ولتاژ و میزان جریان مورد تقاضا برای جاری شدن را بیمه می‌کند ؛ اما می تواند باعث پدید آمدن مشکلات هارمونیکی شود .
رزنانس هارمونیک در مدار با توالی صفر تحت شرایط زیر پدید می آید :
1)    نقطه نول ژنراتور بوسیله کابل زمین شده باشد .
2)    ژنراتورها مستقیماً یا بواسطه ترانسفورماتورها به فیدرهایی در پهلوی ژنراتور که بوسیله راکتورهای طبیعی زمینی شده اند ؛ متصل باشد .
3)    خازنهای اصلاح ضریب قدرت در امتداد فیدر بکار برده شوند .
این شرایط ممکن است در یک سیستم ایزوله شده کوچک رضایت بخش باشد . ولتاژ ژنراتور همیشه هارمونیکهای ولتاژ با توالی صفر را در بر می گیرد و این هارمونیکهای ولتاژ عمل می کنند . این منابع هارمونیک ولتاژ به یک ترکیب سری از راکتانسهای القایی (راکتانس ژنراتور ؛ ر

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۱۸:۰۳

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your publish is simply spectacular and i can suppose you're a professional in this subject.
  Fine together with your permission let me to take hold of your feed to keep updated
  with imminent post. Thank you a million and please carry on the rewarding work.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۱۹:۵۰

  Hey there terrific blog! Does running a blog similar
  to this take a great deal of work? I've very little
  expertise in computer programming however I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or techniques for new
  blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply needed
  to ask. Thanks a lot!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۲۱:۳۸

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful information specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for
  a long time. Thank you and best of luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۳۷:۵۰

  I am genuinely grateful to the owner of this web page who has shared this fantastic
  paragraph at at this time.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۵۴:۴۹

  whoah this weblog is excellent i like reading your articles.
  Keep up the great work! You know, many individuals are searching around
  for this info, you could help them greatly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۹:۵۵:۱۰

  Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۰:۱۶:۵۸

  Everything is very open with a very clear description of the challenges.
  It was really informative. Your website is very helpful.

  Thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۰:۲۹:۲۱

  What's up, its pleasant paragraph on the topic of media print, we all know media is a enormous source of facts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۰:۳۱:۳۸

  I am truly grateful to the holder of this web page who has shared this
  impressive piece of writing at at this place.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۱:۰۵:۴۸

  Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I
  get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell
  phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۱:۰۶:۴۹

  What's up colleagues, its great paragraph on the topic of educationand completely
  defined, keep it up all the time.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۲:۳۴:۴۰

  May I simply say what a relief to discover a person that genuinely understands what they're discussing over the internet.
  You definitely understand how to bring a problem to light and make it
  important. A lot more people ought to look at this and
  understand this side of the story. I was surprised
  you're not more popular since you definitely possess the gift.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۲:۴۳:۵۳

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
  i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear concept

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۲:۴۶:۰۶

  Hello, I want to subscribe for this webpage to get latest updates, thus where can i do it please
  help out.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۰۰:۴۵

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and
  wished to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۰۶:۲۳

  After looking over a number of the articles on your site, I truly
  like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon.
  Please check out my website too and tell me what you think.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۰۹:۴۲

  Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
  Extremely helpful info specifically the remaining part :) I take care
  of such information a lot. I was seeking this particular info for a very lengthy time.
  Thank you and good luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۳۴:۵۷

  Quality content is the crucial to interest the users
  to pay a quick visit the web site, that's what this site is
  providing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۴۷:۱۹

  I couldn't resist commenting. Perfectly written!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۵۶:۰۲

  WOW just what I was looking for. Came here by
  searching for manicure

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۰۰:۵۳

  Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include approximately all vital infos.
  I'd like to peer extra posts like this .

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۰۴:۱۵

  Simply wish to say your article is as surprising.
  The clearness for your post is just excellent and that i could
  assume you're a professional on this subject. Fine with your permission let me to
  grasp your feed to stay updated with drawing close post.
  Thank you a million and please continue the
  gratifying work.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۱۸:۳۵

  This piece of writing is truly a pleasant one it assists new web people, who are wishing in favor of blogging.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۲۷:۱۷

  I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice
  blog like this one today.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۳۷:۱۸

  Thankfulness to my father who informed me on the topic of this web site, this blog is
  really awesome.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۴:۴۱:۳۸

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۵:۴۲:۳۹

  Hello there, I discovered your website by means of Google at the same time as searching for a comparable matter,
  your site got here up, it seems to be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just turned into aware of your blog via Google, and
  located that it is really informative. I am gonna be careful for brussels.

  I'll appreciate for those who proceed this in future. Lots of folks shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۵:۴۳:۲۰

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۵:۵۰:۳۲

  Asking questions are really good thing if you are not understanding something totally,
  except this paragraph gives good understanding even.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۶:۰۴:۲۸

  Hello there, You've done a great job. I'll certainly digg it and personally
  recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۶:۰۸:۰۱

  I'm really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility
  issues? A few of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great
  in Firefox. Do you have any solutions to help
  fix this problem?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۶:۱۴:۱۴

  Hey there, You have done an excellent job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they'll be benefited from this web site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۶:۲۳:۱۸

  I loved as much as you'll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۶:۵۸:۳۳

  This piece of writing will help the internet users for setting
  up new blog or even a blog from start to end.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۰۱:۵۰

  Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing these things, thus I am going to tell her.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۰۶:۴۶

  If you desire to improve your know-how simply keep visiting this web page and be updated
  with the newest news update posted here.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۰۹:۲۶

  Hi, Neat post. There's a problem together with your website in internet explorer, could test this?
  IE nonetheless is the market chief and a huge component to other folks will omit your great writing because of this problem.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۱۶:۲۶

  If you want to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply
  these methods to your won weblog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۲۲:۳۹

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
  good results. If you know of any please share.
  Thank you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۲۴:۲۸

  You really make it appear so easy along with your presentation however I in finding this matter to be really one thing that I believe
  I'd never understand. It sort of feels too complicated and extremely large for me.
  I'm taking a look ahead in your next publish, I will attempt to get the grasp of it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۲۸:۰۲

  What's up, of course this paragraph is truly nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۴۸:۰۶

  What's up everybody, here every person is sharing these knowledge,
  so it's good to read this blog, and I used to visit this blog daily.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۷:۵۵:۳۷

  Right away I am going to do my breakfast, once having my
  breakfast coming over again to read additional news.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۸:۰۴:۳۴

  I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this
  blog on regular basis to take updated from most up-to-date gossip.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۸:۱۷:۲۲

  You actually make it seem really easy with your presentation however
  I to find this matter to be actually something which I
  feel I would by no means understand. It seems too complicated and very vast
  for me. I am taking a look forward in your next submit, I'll
  attempt to get the dangle of it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۹:۱۶:۲۹

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot
  more useful than ever before.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۹:۲۳:۱۵

  Attractive element of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts.
  Any way I'll be subscribing on your feeds or even I achievement you get right of entry to persistently rapidly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۹:۲۷:۲۰

  Thanks for some other great article. The place else
  may anybody get that type of information in such an ideal method of writing?
  I have a presentation next week, and I'm on the look
  for such info.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۰:۰۸:۲۱

  Definitely believe that that you said. Your favourite justification appeared to
  be on the web the simplest factor to take into accout of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider concerns that they plainly do not recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as defined out
  the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thank you

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۰:۲۵:۴۷

  Heya i am for the first time here. I found
  this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I'm hoping to provide one thing again and aid others like you
  helped me.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۱:۰۱:۱۴

  This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
  Appreciate it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۱:۰۷:۵۴

  all the time i used to read smaller posts which as well clear their
  motive, and that is also happening with this post which I am reading at
  this time.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۱:۲۶:۵۵

  It is not my first time to go to see this website, i am visiting this website dailly and get fastidious information from here every day.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۲۱:۲۷:۴۱

  We're a group of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will
  be grateful to you.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۳:۴۸:۱۹

  Admiring the persistence you put into your site and detailed
  information you provide. It's nice to come across a blog
  every once in a while that isn't the same old rehashed material.
  Wonderful read! I've saved your site and I'm including
  your RSS feeds to my Google account.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۴:۳۰:۴۷

  This piece of writing gives clear idea for the new viewers of blogging,
  that in fact how to do blogging and site-building.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۰۴:۲۱

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۰۴:۲۳

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and
  I am inspired! Very useful info specifically the closing section :) I take care of such info much.
  I was looking for this certain info for a very long time.
  Thanks and best of luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۱۴:۳۶

  What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found
  It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I am hoping to contribute & help different users like its
  helped me. Great job.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۲۰:۴۴

  Why visitors still use to read news papers when in this technological world everything is available on web?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۲۷:۰۸

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to give it a look. I'm definitely
  enjoying the information. I'm book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Outstanding
  blog and excellent design.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۳۰:۳۱

  I'm extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify
  it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog
  like this one nowadays.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۵:۴۱:۲۹

  I'm truly enjoying the design and layout of your site.
  It's a very easy on the eyes which makes it
  much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Excellent work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۶:۴۴:۰۲

  Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like
  to send you an e-mail. I've got some recommendations for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۶:۵۰:۴۷

  I don't even know the way I finished up here, but I believed this post
  was good. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you aren't already.

  Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۷:۲۸:۰۴

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.

  I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۷:۲۹:۳۴

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit
  my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۷:۴۷:۴۰

  First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear
  your thoughts before writing. I've had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out
  there. I do enjoy writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin.
  Any ideas or tips? Many thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۰۸:۴۰:۰۹

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less.
  I've been using WordPress on a number of websites for about a year and
  am concerned about switching to another platform. I have
  heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۰۵:۵۰

  Hey I am so glad I found your weblog, I really found you by error,
  while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don't have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read more, Please do keep up the superb work.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۱۲:۴۰

  I used to be able to find good info from your content.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۱۴:۴۹

  Very good post! We are linking to this great post on our
  website. Keep up the great writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۳۲:۳۸

  Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to
  get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۳۶:۳۲

  Do you have a spam problem on this site; I also am a
  blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade techniques with other folks, be sure to shoot
  me an e-mail if interested.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۴۳:۵۹

  It's an remarkable post designed for all the online visitors;
  they will get benefit from it I am sure.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۶:۵۳:۵۹

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۷:۰۷:۲۱

  Great blog you've got here.. It's difficult to find good
  quality writing like yours these days. I really appreciate
  people like you! Take care!!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۷:۱۰:۰۰

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
  to assert that I get actually loved account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing on your feeds and even I fulfillment you get admission to
  persistently rapidly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۷:۴۰:۰۰

  Amazing issues here. I'm very glad to see your post. Thank you so much and I am taking a look
  ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۷:۵۵:۵۲

  Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a
  great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come
  back in the future. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a
  nice day!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۸:۵۲:۵۰

  Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I
  realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it
  and I'll be book-marking and checking back often!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۹:۱۱:۴۰

  Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

  It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get
  that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
  I must say you've done a superb job with this.
  Also, the blog loads extremely fast for me on Safari.
  Outstanding Blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۹:۳۲:۳۹

  I'll right away take hold of your rss feed as I can not in finding
  your email subscription link or newsletter
  service. Do you have any? Please let me recognise in order that I
  may just subscribe. Thanks.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۹:۵۴:۳۳

  There is definately a great deal to know about this subject.
  I like all of the points you have made.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۴:۲۶:۴۱

  An interesting discussion is definitely worth comment.

  I do believe that you should write more on this subject, it may not
  be a taboo subject but usually people don't discuss these topics.
  To the next! Kind regards!!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۴:۳۲:۴۰

  I'm really loving the theme/design of your web site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility
  problems? A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly
  in Explorer but looks great in Opera. Do
  you have any advice to help fix this issue?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۴:۴۷:۳۳

  Genuinely when someone doesn't understand afterward its up to
  other people that they will assist, so here it occurs.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۵:۰۰:۴۴

  I got this website from my buddy who informed me on the topic of this web site and now this time I am browsing this site and reading
  very informative articles at this place.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۵:۱۹:۳۴

  Every weekend i used to pay a visit this web site,
  as i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations actually pleasant funny
  data too.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۰۹:۱۶

  Hiya! I know this is kinda off topic however ,
  I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each
  other. If you happen to be interested feel free to send me
  an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Terrific blog by the way!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۲۱:۴۹

  I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely
  enjoyed every little bit of it. I have you book marked to look at new stuff you post…

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۲۶:۵۷

  Very nice article, just what I wanted to find.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۴۳:۲۱

  Hello, Neat post. There is a problem with your web site in web
  explorer, would test this? IE nonetheless is the
  market chief and a huge portion of people
  will omit your great writing due to this problem.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۴۳:۳۶

  Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write otherwise it is complicated to write.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۵۰:۴۸

  Hi, i think that i noticed you visited my web site so i
  came to go back the favor?.I am attempting to in finding issues to enhance my site!I suppose its good enough to make use
  of some of your ideas!!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۶:۵۲:۴۹

  Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from.
  Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just book mark this page.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۷:۱۶:۴۵

  We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our entire community will be
  thankful to you.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۷:۱۷:۰۱

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little
  changes that produce the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۷:۱۷:۲۸

  Hello, Neat post. There's an issue along with your web
  site in web explorer, could test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a large component of
  other people will leave out your wonderful writing because of this
  problem.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۷:۲۲:۰۲

  I'd like to thank you for the efforts you have
  put in penning this blog. I really hope to check
  out the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very
  own blog now ;)

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۸:۰۴:۴۶

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have
  any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but
  I never seem to get there! Cheers

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۸:۵۱:۵۹

  It's appropriate time to make a few plans for the longer term and
  it's time to be happy. I have read this publish and if I could I desire to recommend you few fascinating
  issues or advice. Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I want to read even more things about it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۸:۵۵:۲۷

  I do not even understand how I finished up right here, but I thought this submit was great.

  I do not recognise who you might be but definitely you are going to a famous
  blogger if you happen to aren't already. Cheers!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۹:۰۸:۰۳

  Hello, yes this paragraph is in fact pleasant
  and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۹:۱۵:۲۷

  Everything is very open with a very clear explanation of
  the issues. It was really informative. Your site is very useful.

  Thank you for sharing!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۹:۲۶:۲۲

  Very good post! We will be linking to this great post on our site.
  Keep up the good writing.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۱۹:۴۶:۵۹

  Hi there, just wanted to say, I loved this article.
  It was helpful. Keep on posting!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۰:۰۳:۰۳

  I have read so many articles concerning the blogger lovers
  however this paragraph is really a fastidious paragraph, keep it up.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۰:۲۱:۵۰

  Thanks for sharing your thoughts about BHW.
  Regards

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۰:۲۴:۳۸

  Howdy I am so glad I found your blog, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and
  would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round entertaining
  blog (I also love the theme/design), I don't have time to
  look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۰:۳۵:۲۸

  Hello every one, here every one is sharing such familiarity, therefore it's nice to read this web
  site, and I used to pay a quick visit this web site every day.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۰۳:۲۱

  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to
  say that I've really loved surfing around your blog posts.
  After all I'll be subscribing for your rss feed and I am
  hoping you write once more very soon!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۲۳:۵۵

  It's actually a nice and helpful piece of information. I am
  glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۲۷:۴۸

  It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I've read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things
  or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۲۸:۰۹

  It's going to be end of mine day, but before ending I am reading
  this enormous article to increase my knowledge.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۴:۲۰

  It's going to be finish of mine day, but before ending
  I am reading this enormous post to increase my know-how.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۴:۳۷

  It is not my first time to visit this web site, i am visiting this website dailly
  and get fastidious information from here everyday.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۵:۳۶

  Hello There. I discovered your blog the usage of msn. That is an extremely neatly written article.
  I will be sure to bookmark it and return to learn more of your
  helpful info. Thank you for the post. I will definitely return.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۵:۴۰

  I'm truly enjoying the design and layout of your
  site. It's a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a designer to create your theme? Superb work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۶:۳۸

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform
  as yours and I'm having trouble finding one? Thanks a lot!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۸:۳۲

  I simply couldn't depart your website before suggesting that I
  extremely enjoyed the usual info an individual provide in your visitors?
  Is going to be again continuously to check out new posts

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۱:۴۸:۴۱

  I all the time used to study article in news papers but now as I am a user of internet thus from now
  I am using net for posts, thanks to web.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۵:۳۲

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will
  be waiting for your further post thanks once again.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۷:۰۴

  When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each
  time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۷:۳۳

  Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing such things, so I am going to
  tell her.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۳۵:۰۷

  continuously i used to read smaller posts that as well clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading now.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۳۶:۱۹

  It's actually very complicated in this full of activity life to listen news on Television,
  therefore I just use web for that purpose, and get the
  most up-to-date information.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۳۶:۲۲

  Amazing! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea about from this post.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۳۷:۴۱

  Excellent blog here! Also your website loads up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۴۲:۰۱

  An impressive share! I have just forwarded this onto
  a co-worker who has been conducting a little research on this.
  And he actually bought me lunch due to the fact that
  I discovered it for him... lol. So allow me to reword this....
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your blog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۴۹:۳۶

  Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can't wait to take a look when I
  get home. I'm surprised at how quick your blog loaded
  on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G
  .. Anyways, amazing site!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۳:۲۳

  Tremendous issues here. I am very glad to look your post.

  Thank you so much and I'm looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۶:۳۷

  Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the fantastic work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۶:۴۲

  Great post.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۷:۰۳

  Currently it looks like Wordpress is the top blogging platform
  available right now. (from what I've read) Is that what
  you're using on your blog?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۷:۰۷

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۷:۴۵

  Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos.
  I would like to peer more posts like this .

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۸:۲۹

  Your style is unique compared to other folks
  I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I
  will just book mark this blog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۸:۳۶

  I'm now not positive where you are getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time finding out much more
  or figuring out more. Thank you for fantastic information I used to be
  looking for this information for my mission.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۵۸:۵۷

  I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,
  its really really nice piece of writing on building up new weblog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۰۰:۰۹

  If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies
  afterward he must be go to see this web site and be up to date daily.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۰۰:۱۲

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account
  your blog posts. Any way I will be subscribing
  to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۰۱:۱۱

  Hello! I've been reading your web site for some time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Humble Texas!
  Just wanted to tell you keep up the good work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۰۴:۵۴

  Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

  There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۰۵:۴۵

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
  She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but
  I had to tell someone!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۴:۱۲

  Hi there! This post could not be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!

  He continually kept preaching about this. I'll send this post to him.
  Pretty sure he'll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۴:۲۲

  Everything is very open with a precise description of the challenges.
  It was really informative. Your site is very helpful.
  Thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۵:۵۷

  Hi! I'm at work surfing around your blog from my new apple
  iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۶:۰۱

  Valuable info. Lucky me I discovered your website by accident, and I'm
  shocked why this coincidence didn't happened in advance!
  I bookmarked it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۶:۴۲

  I'm really impressed with your writing skills
  as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or
  did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it
  is rare to see a great blog like this one nowadays.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۷:۱۷

  Good day very cool website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to search out a lot of helpful information here in the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۷:۵۱

  Its not my first time to pay a quick visit this web page, i am visiting this site dailly
  and take nice facts from here every day.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۸:۰۱

  Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this article together.

  I once again find myself spending a lot of time both
  reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۳۸:۵۷

  You could definitely see your expertise within the work you write.
  The sector hopes for even more passionate writers such as you who are
  not afraid to mention how they believe. All the time follow
  your heart.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۴۲:۲۹

  Hmm is anyone else encountering problems with the images
  on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my
  end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۴۴:۲۶

  Hello, i think that i saw you visited my blog
  so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my website!I suppose its ok
  to use some of your ideas!!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۴۷:۳۰

  Hello are using Wordpress for your blog platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own.
  Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۲:۵۲

  This paragraph is actually a nice one it helps new net people, who are wishing in favor of blogging.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۴:۲۹

  obviously like your web site however you need to test the spelling on several of your posts.

  Many of them are rife with spelling issues and I
  find it very troublesome to tell the reality on the other hand I'll surely come
  back again.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۵:۰۶

  Magnificent goods from you, man. I have take note
  your stuff prior to and you are simply too magnificent.
  I actually like what you've obtained right here, really like what you're stating and the best
  way during which you assert it. You are making it entertaining and
  you continue to care for to keep it smart. I can not wait to learn far more from you.
  That is really a great website.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۵:۵۶

  Great delivery. Sound arguments. Keep up the good work.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۶:۰۵

  I all the time emailed this web site post page to all my contacts, as if like to
  read it afterward my friends will too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۳:۵۶:۱۷

  Wow! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the
  same page layout and design. Excellent choice of colors!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۶:۵۶:۳۸

  I got this web site from my friend who shared with me
  about this web page and now this time I am visiting this website and reading
  very informative articles or reviews here.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۶:۵۷:۱۹

  of course like your website however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I in finding
  it very bothersome to inform the truth on the other hand I will definitely
  come again again.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۶:۵۸:۱۶

  I blog quite often and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my
  interest. I will book mark your site and keep checking for
  new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۵:۴۷

  Hey are using Wordpress for your blog platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۶:۰۶

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog stand out. Please let me know where you got your design.
  Kudos

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۶:۳۹

  Everyone loves it when people come together and share views.
  Great site, stick with it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۶:۵۹

  I have read so many articles or reviews
  about the blogger lovers but this article is actually a pleasant paragraph, keep it up.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۷:۰۴

  Good day! This is kind of off topic but I need some
  guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?

  I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or
  suggestions? Thanks

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۷:۱۵

  My brother recommended I might like this blog.
  He was entirely right. This post truly made
  my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۸:۰۳

  I couldn't refrain from commenting. Very well written!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۸:۳۸

  Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I truly enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go
  over the same topics? Thank you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۸:۵۱

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist
  with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

  If you know of any please share. Many thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۱۳

  Hi there, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that's
  in fact good, keep up writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۱۷

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not imagine
  just how much time I had spent for this info! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۳۳

  Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment to support you.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۴۴

  Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly
  as yours lol

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۴۷

  Hi, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is awesome, keep
  up the good work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۰۹:۵۰

  Article writing is also a fun, if you know after that
  you can write otherwise it is difficult to write.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۰۲

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with
  browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۰۹

  I'm extremely pleased to discover this page.
  I want to to thank you for ones time for this wonderful read!!

  I definitely liked every little bit of it and i also have
  you book marked to check out new things in your web site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۱۷

  Hi there, after reading this remarkable post i am too cheerful to share my experience here with mates.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۱۹

  I visit each day a few web pages and blogs to read content, except this website gives feature based
  articles.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۳۳

  Hi, this weekend is nice designed for me, as this occasion i am reading this impressive educational paragraph
  here at my house.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۳۶

  When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now every time a
  comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me
  from that service? Thanks a lot!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۰:۵۲

  Every weekend i used to visit this web site, because i
  wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations truly fastidious funny information too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۱:۲۹

  Hello it's me, I am also visiting this web page on a regular basis, this web site
  is really fastidious and the viewers are actually sharing pleasant thoughts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۱:۵۸

  Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.

  It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance"
  between usability and appearance. I must say you have done a awesome job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۲:۰۶

  My spouse and I stumbled over here different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so now i'm following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۲:۲۳

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

  Appreciate it

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۲:۲۶

  That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Thank you for sharing this one.

  A must read article!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۳:۲۳

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know.

  The design and style look great though! Hope you get the issue solved soon.
  Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۳:۳۲

  I'm truly enjoying the design and layout of your blog.

  It's a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Superb work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۳:۳۹

  Every weekend i used to visit this web site, for the reason that i want
  enjoyment, since this this website conations really good funny material
  too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۳:۵۰

  I always used to read article in news papers but now as I am a user of internet therefore from
  now I am using net for content, thanks to web.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۳:۵۳

  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really good paragraph on building up
  new blog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۴:۱۲

  Hi there, this weekend is nice in support of me, for the reason that this point in time i am
  reading this fantastic educational paragraph here at
  my home.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۴:۱۸

  First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd
  like to ask if you do not mind. I was curious to find out how
  you center yourself and clear your thoughts before writing.

  I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out.
  I do enjoy writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to
  figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thank you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۶:۱۳

  Amazing! Its actually awesome paragraph, I have got
  much clear idea regarding from this article.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۷:۱۵

  It's really very complicated in this active life to listen news on Television, therefore
  I only use web for that purpose, and obtain the hottest news.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۷:۲۴

  I go to see every day a few web pages and information sites to read content, except this webpage
  presents quality based posts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۱۸:۱۱

  Hey! This post couldn't be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old
  room mate! He always kept talking about this. I will forward this
  article to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۰:۳۱

  Hi, Neat post. There's an issue together with your
  site in internet explorer, might check this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of people will miss your great writing
  because of this problem.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۰:۳۸

  Hmm it looks like your site ate my first comment
  (it was super long) so I guess I'll just sum it up what
  I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
  Do you have any tips for beginner blog writers? I'd definitely
  appreciate it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۲:۳۵

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same information you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I know my
  visitors would enjoy your work. If you are even remotely
  interested, feel free to send me an e-mail.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۵:۱۱

  Right here is the perfect site for anybody who wishes to understand this topic.

  You know a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely
  put a fresh spin on a topic which has been discussed for years.
  Wonderful stuff, just great!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۶:۴۲

  Its like you learn my thoughts! You appear to understand so much about this, such as you wrote the book in it
  or something. I feel that you simply can do with some percent to force the message house a little bit, however instead of that, that is wonderful blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۲۹:۲۰

  I am sure this article has touched all the internet visitors, its really
  really pleasant article on building up new web site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۳۰:۵۴

  It's really a cool and useful piece of info.
  I'm satisfied that you shared this helpful info with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۳۱:۳۴

  This piece of writing will help the internet users for
  creating new website or even a blog from start to end.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۳۸:۲۷

  Thanks , I have just been searching for info about this subject for a while and yours is the greatest I have came upon till now.
  But, what about the conclusion? Are you positive about the
  supply?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۷:۵۹:۳۰

  hello there and thank you for your information – I've
  certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS
  to my email and can look out for much more of your respective intriguing content.

  Make sure you update this again soon.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۸:۰۲:۳۱

  My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might check things out.
  I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۸:۰۸:۲۹

  It's very easy to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this post at this web page.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۸:۳۶:۲۳

  Spot on with this write-up, I really believe that this website needs a lot more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the advice!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۸:۴۱:۵۲

  I read this paragraph fully concerning the comparison of
  newest and previous technologies, it's awesome article.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۹:۰۶:۴۰

  If you wish for to increase your familiarity simply keep visiting this website and be updated with the
  latest gossip posted here.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۰۹:۲۴:۰۱

  I do not know whether it's just me or if everyone else encountering problems with your
  blog. It appears as though some of the written text in your content
  are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a issue with my browser because I've had this happen previously.

  Appreciate it

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۲:۴۵:۱۳

  Thanks for the good writeup. It in fact used to be a
  amusement account it. Look advanced to far brought agreeable from you!
  However, how can we keep up a correspondence?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۴:۱۱:۵۷

  You really make it seem really easy together with
  your presentation but I to find this matter to be really something which I feel I
  would by no means understand. It seems too complex and
  very wide for me. I am having a look ahead to your
  next submit, I'll try to get the dangle of it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۵:۰۶:۱۵

  It's truly very difficult in this active life to listen news on TV, so I only use the web for that
  reason, and take the latest news.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۵:۲۲:۱۹

  That is really interesting, You're an excessively skilled blogger.

  I've joined your feed and look ahead to seeking extra of your wonderful post.
  Additionally, I have shared your website in my social
  networks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۲۳:۰۴

  Heya i'm for the first time here. I came across this board
  and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to offer something again and help others such as you
  aided me.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۲۴:۰۰

  I wanted to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it.
  I've got you bookmarked to check out new stuff you post…

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۳۵:۵۶

  Heya! I'm at work surfing around your blog from
  my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your
  blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۴۰:۴۸

  May I simply say what a relief to find a person that genuinely knows what they're discussing on the net.
  You certainly know how to bring a problem to light
  and make it important. A lot more people really need to
  check this out and understand this side of the story.

  I was surprised that you're not more popular since you certainly
  possess the gift.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۴۳:۰۶

  Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۵۴:۱۵

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my users
  would genuinely benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this ok with you. Thank you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۰:۰۲:۱۷

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I've been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۰:۱۰:۱۷

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۱:۲۲:۲۵

  Hello to all, the contents present at this site are in fact amazing for people experience, well,
  keep up the good work fellows.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۱:۳۴:۵۰

  Howdy! This blog post could not be written any better! Looking
  through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept
  preaching about this. I most certainly will send this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۱:۳۶:۳۳

  Hey there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing
  through some of the post I realized it's new to
  me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking
  back often!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۱:۳۷:۴۰

  Very rapidly this website will be famous among all
  blogging and site-building people, due to it's fastidious posts

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۲:۱۸:۱۰

  Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this post.
  It was practical. Keep on posting!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۲:۲۸:۴۵

  I've been surfing on-line more than three hours nowadays,
  yet I never found any fascinating article like yours.
  It's beautiful worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the
  internet will be a lot more useful than ever before.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۳:۰۲:۰۰

  It's nearly impossible to find experienced people about this subject, but you sound like you know what you're talking about!
  Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۳:۰۲:۵۷

  Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from
  an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
  I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I'm thinking about creating my own but I'm
  not sure where to begin. Do you have any points
  or suggestions? Appreciate it

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۳:۱۲:۵۵

  I was wondering if you ever considered changing
  the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

  Maybe you could space it out better?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۳:۲۵:۰۸

  Having read this I believed it was really informative.

  I appreciate you spending some time and energy to put this
  informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time
  both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۰:۰۲:۱۸

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly
  informative. I am gonna watch out for brussels. I'll be grateful
  if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۰:۰۷:۰۷

  If you are going for finest contents like me, only pay a visit this site daily for the reason that it provides feature contents, thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۰:۱۴:۵۱

  Incredible quest there. What happened after? Good luck!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۱:۴۸:۴۶

  I was wondering if you ever considered changing
  the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۱:۵۶:۲۶

  When some one searches for his required thing, so he/she needs
  to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۲:۲۲:۴۱

  An impressive share! I've just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast simply because I discovered it
  for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss
  this topic here on your web site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۳:۱۱:۰۸

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to
  reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I
  am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
  in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I'm adding this RSS to my email and could
  look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۳:۲۷:۰۸

  My spouse and I stumbled over here from a different web
  address and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i'm following you.
  Look forward to going over your web page for a second time.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۴:۲۴:۱۰

  I must thank you for the efforts you have
  put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my
  very own website now ;)

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۴:۲۵:۵۵

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all.
  But think about if you added some great graphics or videos to give your posts
  more, "pop"! Your content is excellent but with
  images and videos, this site could definitely be one of the best in its niche.
  Terrific blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۴:۵۱:۱۱

  I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really fastidious paragraph on building up
  new weblog.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۵:۱۲:۲۰

  Hola! I've been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!
  Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۵:۲۸:۲۰

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the
  web the easiest thing to be aware of. I say
  to you, I certainly get irked while people consider worries
  that they just don't know about. You managed to hit the nail
  upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۶:۵۷:۲۸

  It's nearly impossible to find experienced people about this topic,
  however, you sound like you know what you're talking about!
  Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۷:۱۵:۳۱

  Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading
  it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back
  in the foreseeable future. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice morning!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۷:۱۷:۴۴

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one.

  A must read article!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۷:۳۸:۰۵

  What's Happening i am new to this, I stumbled upon this
  I have found It absolutely useful and it has aided me out loads.
  I'm hoping to give a contribution & aid different users like its aided me.
  Good job.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۷:۵۹:۵۳

  Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i want enjoyment, since this this website conations in fact nice
  funny data too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۰۴:۲۶

  May I simply say what a relief to discover someone who genuinely understands what they're talking about online.
  You certainly understand how to bring a problem to light and
  make it important. More and more people have to
  check this out and understand this side of the story. I was surprised that you are
  not more popular given that you surely possess
  the gift.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۴۵:۰۶

  It's an amazing article designed for all the web visitors;
  they will obtain advantage from it I am sure.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۴۷:۵۹

  Hello I am so grateful I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked
  it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the awesome b.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۴۸:۳۶

  I was suggested this website by way of my cousin. I am
  no longer positive whether this put up is written through him
  as nobody else recognise such special about my trouble. You're wonderful!
  Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۴۸:۴۵

  Your style is really unique in comparison to other people I have read
  stuff from. Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just
  bookmark this web site.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۴۸:۵۴

  We stumbled over here different website and thought I should check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward
  to going over your web page again.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۵۱:۴۳

  Hello to every one, the contents existing at this site are really awesome for people experience,
  well, keep up the good work fellows.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۸:۵۵:۴۷

  This site was... how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me.
  Thanks a lot!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۹:۰۸:۲۲

  Thanks for sharing your thoughts on manicure. Regards

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۹:۰۹:۲۸

  I think this is among the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on few general things,
  The website style is perfect, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۹:۲۰:۵۵

  Wonderful work! This is the type of information that should be
  shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۹:۲۶:۵۲

  This web site definitely has all of the info I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۰۹:۴۳:۲۳

  Quality posts is the secret to interest the users to go to see the website, that's what this site is
  providing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۰۳:۲۴

  First off I would like to say great blog! I had a quick question which I'd like to ask
  if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your
  thoughts prior to writing. I have had difficulty clearing my mind
  in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes are lost just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or hints? Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۰۷:۴۱

  Hello to every , since I am really keen of reading
  this website's post to be updated on a regular basis.
  It carries fastidious stuff.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۱۷:۲۵

  Admiring the commitment you put into your site and in depth
  information you present. It's awesome to come across a blog every once in a
  while that isn't the same out of date rehashed material.
  Great read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۴۴:۰۱

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking approximately!
  Bookmarked. Please also discuss with my website =).
  We will have a link trade contract among us

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۴۵:۴۷

  I quite like reading an article that can make people think.
  Also, thank you for allowing me to comment!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۰:۵۷:۲۷

  I like it whenever people come together and share opinions.
  Great website, continue the good work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۱:۲۴:۳۹

  Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The total glance of your site is
  excellent, as neatly as the content!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۱:۳۳:۳۳

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I've
  either authored myself or outsourced but it seems a
  lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any methods to help reduce content from
  being ripped off? I'd genuinely appreciate it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۱:۳۹:۰۶

  Hi there, I log on to your blogs regularly.
  Your story-telling style is witty, keep up the good work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۱:۴۱:۵۰

  Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very
  pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me.

  Thank you, quite nice post.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۱۶:۳۸

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a
  daily basis. It's always useful to read through articles from other authors and use a
  little something from their sites.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۲۲:۱۰

  When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
  checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۲۸:۲۶

  Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you
  provide. It's good to come across a blog every once
  in a while that isn't the same out of date rehashed
  information. Fantastic read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۲۹:۵۴

  Hi there! This article could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will send
  this information to him. Pretty sure he's going to have a
  great read. I appreciate you for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۳۱:۲۰

  You are so cool! I don't suppose I've truly read something like that
  before. So wonderful to find somebody with original thoughts on this topic.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone
  with a bit of originality!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۴۹:۰۰

  Thanks , I've just been searching for info about this subject for ages and
  yours is the greatest I've found out so far.
  However, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۵۱:۰۵

  What's up friends, pleasant paragraph and pleasant arguments
  commented at this place, I am in fact enjoying by these.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۵۱:۳۵

  Howdy exceptional website! Does running a blog similar to this require
  a large amount of work? I have no understanding of programming
  however I had been hoping to start my own blog in the near
  future. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new
  blog owners please share. I know this is off subject but I simply needed to ask.
  Kudos!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۲:۵۲:۱۳

  I've been exploring for a little bit for any high quality articles or
  blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Studying this information So i am glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling
  I came upon exactly what I needed. I most indisputably will make certain to don?t forget this web site and give it
  a look on a continuing basis.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۱۵:۲۴

  Appreciating the hard work you put into your website and in depth information you provide.
  It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed information. Great read!
  I've bookmarked your site and I'm adding your RSS
  feeds to my Google account.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۳۱:۵۴

  Wonderful, what a weblog it is! This website presents useful facts to us, keep it up.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۳۳:۳۸

  excellent submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don't understand this.
  You must continue your writing. I am sure, you've a huge
  readers' base already!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۴۵:۵۷

  Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i
  wish for enjoyment, since this this site conations truly good funny material too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۵۲:۲۹

  I was able to find good information from your content.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۵۳:۲۷

  Tremendous issues here. I am very glad to peer your post. Thanks a lot
  and I'm having a look ahead to touch you. Will you kindly drop
  me a mail?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۵۵:۰۷

  It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog!

  I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this blog
  with my Facebook group. Talk soon!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۳:۵۷:۵۰

  It is not my first time to go to see this web page, i am visiting this web site dailly and take nice facts from here everyday.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۰۴:۱۱

  Piece of writing writing is also a excitement, if you know after
  that you can write if not it is complicated
  to write.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۰۸:۴۷

  Great post.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۱۰:۲۰

  Hey! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog
  article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۱۱:۰۲

  Amazing! Its really awesome piece of writing, I have got
  much clear idea concerning from this paragraph.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۱۷:۲۰

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۴:۲۰:۴۷

  Hi there, I read your blogs on a regular basis.
  Your story-telling style is awesome, keep up the
  good work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۵:۲۳:۰۷

  I am genuinely delighted to glance at this webpage
  posts which contains plenty of helpful information, thanks for providing these kinds of
  statistics.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۵:۲۴:۵۶

  I know this if off topic but I'm looking into starting
  my own blog and was curious what all is required to get setup?
  I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any
  recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۵:۴۶:۴۰

  This article is truly a good one it helps new net visitors, who are wishing for blogging.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۵:۵۲:۳۴

  I have to thank you for the efforts you've put in penning this website.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now ;
  )

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۵:۵۴:۱۰

  Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this
  post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this page to him. Pretty sure he
  will have a good read. Many thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۶:۱۰:۵۰

  I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's
  equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is an issue that too few men and women are
  speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my hunt
  for something relating to this.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۶:۲۱:۵۴

  Thanks for your personal marvelous posting!
  I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will ensure that I bookmark your blog and will often come back at some point.
  I want to encourage you continue your great work, have a
  nice holiday weekend!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۷:۲۹:۱۳

  I am really impressed with your writing skills
  as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a
  nice blog like this one these days.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۸:۰۱:۵۵

  Very good blog you have here but I was curious if you knew of
  any community forums that cover the same topics talked about in this article?
  I'd really love to be a part of online community where I can get feed-back from
  other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۸:۱۰:۲۴

  I don't know if it's just me or if everyone else experiencing
  issues with your website. It appears like some of the text within your posts are running off
  the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening
  to them too? This might be a problem with my browser
  because I've had this happen before. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۸:۳۳:۰۱

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is a really
  well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I'll definitely return.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۸:۵۶:۳۶

  Greetings I am so grateful I found your blog page,
  I really found you by error, while I was searching on Google for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say
  kudos for a incredible post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at
  the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do
  keep up the awesome jo.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۸:۵۸:۰۵

  Hi! This post couldn't be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this post to
  him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۹:۳۵:۳۷

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit
  my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that
  over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۱۹:۳۸:۵۲

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; we have developed
  some nice procedures and we are looking to swap methods with others,
  please shoot me an e-mail if interested.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۰:۱۷:۵۸

  Hey there! I know this is sort of off-topic
  however I needed to ask. Does operating a well-established website such as yours take a lot
  of work? I am completely new to blogging but I do write in my diary daily.

  I'd like to start a blog so I will be able to share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۰:۲۶:۲۵

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and
  I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and
  we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an e-mail
  if interested.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۲:۰۷:۰۷

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really
  nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to
  come back later. Cheers

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۲:۰۹:۱۰

  If some one wants to be updated with hottest technologies afterward he must be go to see this website and be
  up to date daily.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۲:۱۲:۰۸

  Hi there to all, because I am actually eager of reading this blog's
  post to be updated regularly. It consists of pleasant information.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۲:۲۴:۵۵

  What's up to all, since I am truly keen of reading this website's post to be updated daily.
  It includes pleasant material.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۳:۰۲:۴۰

  Quality content is the secret to be a focus for the visitors to go to see
  the web site, that's what this web page is providing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ - ۲۳:۴۹:۱۱

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful
  information. Thanks for the post. I will certainly return.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۰:۲۷:۵۹

  Thanks for every other informative blog. Where
  else could I get that type of info written in such an ideal means?
  I have a undertaking that I am just now working
  on, and I've been at the look out for such information.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۰:۳۰:۰۴

  Very soon this website will be famous among all blogging users, due to it's good articles
  or reviews

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۰:۳۴:۵۱

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask
  if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your
  head prior to writing. I have had trouble clearing my mind
  in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure
  out how to begin. Any suggestions or hints?
  Appreciate it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۰:۴۳:۳۲

  Hi my loved one! I want to say that this article is amazing,
  nice written and come with approximately all significant infos.
  I would like to peer more posts like this .

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۰:۴۹:۰۴

  Hi there, all is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that's in fact excellent, keep up writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۷:۳۷:۲۷

  Hi there are using Wordpress for your blog platform?
  I'm new to the blog world but I'm trying to get
  started and create my own. Do you require any coding knowledge to make
  your own blog? Any help would be really appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۷:۴۰:۲۹

  Hmm it appears like your site ate my first
  comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to
  the whole thing. Do you have any recommendations for rookie
  blog writers? I'd certainly appreciate it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۸:۰۳:۰۱

  Hi! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it's new to me.

  Anyways, I'm definitely glad I found it and
  I'll be bookmarking and checking back often!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۸:۲۲:۵۷

  I constantly emailed this webpage post page to all my associates, because if like
  to read it then my links will too.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۰۸:۲۴:۳۴

  My partner and I stumbled over here from a different page and thought I should check things
  out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to going over your web page yet again.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۱۸:۴۳

  Wonderful article! This is the type of info that
  should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this put up higher!

  Come on over and seek advice from my web site .
  Thank you =)

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۱۹:۵۰

  Ridiculous story there. What happened after? Take care!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۲۰:۳۰

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to protect against hackers?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۲۶:۳۴

  hello there and thank you for your info – I have
  certainly picked up anything new from right here.

  I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced
  to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect
  your placement in google and could damage your quality score if ads
  and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look
  out for a lot more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۲۷:۴۳

  Thank you a bunch for sharing this with all people you actually understand what
  you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my site
  =). We can have a link trade contract among us

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۴۰:۳۲

  Fabulous, what a web site it is! This web site gives
  valuable information to us, keep it up.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۴۱:۵۸

  whoah this blog is fantastic i really like reading your posts.
  Keep up the good work! You recognize, many individuals are looking round for this information, you could help them greatly.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۴۳:۰۱

  I am genuinely grateful to the holder of this web site who has shared
  this wonderful piece of writing at at this time.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۴۸:۵۲

  Its like you learn my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I feel that you just can do with some % to power the message house
  a bit, but instead of that, that is wonderful blog. An excellent read.
  I will certainly be back.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۵۵:۰۴

  I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to find out where
  u got this from. cheers

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۰:۵۶:۰۳

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like
  to find out where u got this from. kudos

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۰۱:۱۷

  Hi Dear, are you in fact visiting this site regularly, if so afterward you will definitely
  obtain fastidious know-how.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۱۳:۵۷

  Heya i'm for the primary time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot.
  I am hoping to give something back and aid others like you helped me.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۱۵:۵۷

  Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۱:۲۵

  Hello mates, nice post and good arguments commented here, I am truly
  enjoying by these.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۳:۱۳

  Nice response in return of this issue with genuine arguments and telling the whole thing concerning that.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۳:۴۱

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to
  your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۵:۳۴

  Excellent post. Keep writing such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You've performed an incredible job.

  I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

  I am confident they will be benefited from this website.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۵:۵۳

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۶:۲۰

  Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to put this short
  article together. I once again find myself spending way too much
  time both reading and leaving comments. But so what, it
  was still worth it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۶:۲۲

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the
  time and energy to put this information together. I once again find myself
  personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۶:۵۳

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I
  should check things out. I like what I see so now i'm following you.
  Look forward to looking over your web page again.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۸:۴۱

  Can I just say what a comfort to discover someone who actually understands what they
  are talking about over the internet. You definitely know how to
  bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this
  and understand this side of your story. I can't believe you are not more popular given that you surely have the gift.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۳۹:۱۳

  If you wish for to increase your knowledge simply keep
  visiting this site and be updated with the newest news update
  posted here.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۴۵:۲۹

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۴۷:۱۹

  Good post! We will be linking to this particularly great content
  on our site. Keep up the great writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۴۸:۴۳

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you
  are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to
  keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please
  keep up the rewarding work.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۰:۴۳

  I have been surfing online greater than 3 hours these days, but I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It's lovely price enough for me. Personally, if all web owners
  and bloggers made good content material as you did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۱:۳۴

  I read this post fully regarding the resemblance of latest and previous technologies, it's awesome article.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۳:۰۱

  Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual
  effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and don't manage
  to get anything done.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۵:۳۹

  Admiring the dedication you put into your blog and detailed
  information you provide. It's good to come
  across a blog every once in a while that isn't
  the same out of date rehashed information. Excellent read! I've bookmarked
  your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۷:۳۹

  Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۰۴:۰۲

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a
  completely different subject but it has pretty much the
  same page layout and design. Great choice of colors!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۰۴:۵۸

  Heya i am for the first time here. I found this
  board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۰۴:۵۸

  Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have
  you ever been running a blog for? you make running a blog glance easy.
  The total glance of your web site is magnificent, as well as the content!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۰۷:۱۱

  Hi colleagues, how is all, and what you wish for
  to say about this article, in my view its genuinely awesome in support of me.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۰۹:۴۳

  Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
  I'm definitely enjoying your blog and look forward to new
  updates.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۱۲:۲۹

  Thanks designed for sharing such a fastidious idea, post is
  nice, thats why i have read it completely

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۱۳:۰۶

  Hi! I've been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you
  a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۱۳:۳۱

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I procrastinate
  a lot and don't seem to get anything done.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۱۴:۰۹

  What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I
  have discovered It absolutely helpful and it has helped me
  out loads. I hope to contribute & help different users like its helped me.
  Good job.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۱:۴۱

  This is very interesting, You're a very skilled blogger.
  I've joined your feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۴:۰۴

  Right here is the perfect site for everyone who wants to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that's been discussed for decades.

  Excellent stuff, just great!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۴:۳۹

  It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
  I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۴:۵۵

  Valuable info. Lucky me I discovered your website by chance,
  and I'm shocked why this twist of fate did not came about in advance!
  I bookmarked it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۷:۳۰

  Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this post. It was practical.
  Keep on posting!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۷:۵۵

  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so
  I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and terrific style and design.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۸:۲۹

  Simply want to say your article is as surprising. The clearness to your publish is just
  nice and that i could assume you are knowledgeable in this subject.

  Well together with your permission let me to snatch your RSS
  feed to keep up to date with impending post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۲۹:۴۷

  I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing problems with your website.
  It appears like some of the written text within your content are
  running off the screen. Can somebody else please comment and let me
  know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser
  because I've had this happen previously. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۳۰:۳۲

  Hello there I am so grateful I found your blog, I
  really found you by accident, while I was looking on Aol for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say thanks for a tremendous
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it
  all at the minute but I have bookmarked it and also added
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the great jo.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۳۰:۵۵

  Hi would you mind sharing which blog platform you're working with?

  I'm going to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and
  I'm looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۳۲:۲۰

  In fact when someone doesn't know then its up to other viewers
  that they will assist, so here it happens.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۳۳:۱۲

  I was able to find good info from your blog posts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۴۰:۳۰

  Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۴۳:۵۲

  I am truly pleased to read this website posts which carries lots of valuable facts, thanks for providing these kinds of data.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۴۵:۱۹

  This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۴۷:۵۹

  This site definitely has all the information and
  facts I needed concerning this subject and didn't know who to ask.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۲:۵۲:۳۴

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my
  trouble. You are amazing! Thanks!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۳:۰۴:۵۵

  you are actually a good webmaster. The website loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great process on this topic!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۳:۱۱:۵۰

  I have read so many articles concerning the blogger lovers however this post
  is genuinely a pleasant piece of writing, keep it up.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۳:۱۴:۵۴

  My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's
  to be what precisely I'm looking for. can you offer
  guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating
  on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۱:۴۶

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specifically the last part :) I care for such
  information much. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۲:۱۶

  wonderful publish, very informative. I ponder
  why the opposite specialists of this sector do not
  realize this. You should proceed your writing.
  I am confident, you have a huge readers' base already!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۲:۵۹

  Wow! In the end I got a website from where I can in fact get valuable information regarding my
  study and knowledge.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۳:۳۹

  This is my first time pay a visit at here and i am really impressed to
  read everthing at alone place.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۴:۵۸

  My brother suggested I might like this website.
  He was entirely right. This post actually made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for
  this info! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۶:۲۲

  Hi, its good paragraph concerning media print, we all understand media is a impressive source of
  data.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۱:۵۱

  Hey there I am so glad I found your weblog, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here
  now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the great b.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲:۲۶

  Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work
  and exposure! Keep up the great works guys I've you guys to my blogroll.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۳:۴۰

  After going over a number of the articles on your website,
  I truly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to
  my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website too and tell me your opinion.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۶:۵۶

  What i don't understood is if truth be told how
  you are no longer actually a lot more neatly-liked than you might be now.
  You're so intelligent. You already know thus significantly
  on the subject of this topic, made me for my part believe it from so many varied angles.

  Its like women and men don't seem to be fascinated unless it's something to accomplish with Lady
  gaga! Your personal stuffs excellent. All the time care for it up!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۶:۵۸

  Hello, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing information,
  that's actually good, keep up writing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۶:۵۸

  hello!,I like your writing so a lot! proportion we communicate extra approximately your
  article on AOL? I need a specialist in this area to
  resolve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see
  you.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۹:۳۷

  Hello, constantly i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, since i love to find out more and
  more.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۰:۱۰

  What i do not realize is in reality how you're not actually much more
  smartly-appreciated than you may be now. You're very
  intelligent. You know thus significantly in relation to this subject, made me in my opinion imagine it from numerous
  varied angles. Its like men and women are not fascinated unless it is something to accomplish with Lady gaga!
  Your individual stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۰:۲۹

  Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

  I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۰:۳۰

  Having read this I thought it was really informative.

  I appreciate you taking the time and effort to put this
  short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۰:۴۲

  I do accept as true with all of the concepts you have
  introduced in your post. They're really convincing
  and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for novices.
  May you please extend them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۲:۳۰

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope
  you write again very soon!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۲۶:۵۸

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be
  running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something to do with
  internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۳۹:۰۶

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful info specially the last section :) I deal with
  such info much. I was looking for this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۰:۴۸

  You need to take part in a contest for one of the highest quality sites online.
  I will recommend this blog!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۱:۱۱

  An intriguing discussion is worth comment. I do think that
  you should write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but typically folks don't talk
  about these topics. To the next! All the best!!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۱:۴۸

  It's really a cool and useful piece of info. I am happy that you just shared this useful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۳:۱۱

  Pretty! This has been a really wonderful article. Thank you
  for providing this information.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۳:۵۹

  magnificent issues altogether, you just gained a
  emblem new reader. What could you suggest in regards to your put up that you simply made a few days
  in the past? Any certain?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۴:۱۸

  Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it's truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۷:۲۷

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this
  site needs much more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۷:۴۸

  Why visitors still make use of to read news papers when in this technological
  world all is existing on web?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۸:۲۶

  Thanks for some other fantastic article. The place else
  could anybody get that kind of information in such an ideal
  approach of writing? I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۸:۵۵

  Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and
  exposure! Keep up the great works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۴۹:۳۳

  I used to be suggested this web site through my cousin.
  I am not positive whether this post is written by
  him as nobody else recognise such targeted about my difficulty.
  You're amazing! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۱:۰۵

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running
  off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue
  or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۲:۳۴

  I every time used to read post in news papers but now as I am a user of net
  therefore from now I am using net for posts, thanks to web.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۳:۱۰

  I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!
  Keep up the very good works guys I've added you guys to blogroll.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۳:۱۴

  If you would like to take a good deal from this paragraph then you
  have to apply these methods to your won website.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۴:۰۵

  I visited many web pages except the audio quality for audio songs existing at this site is in fact superb.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۴:۳۰

  I have fun with, lead to I discovered just what I used to be taking a look for.
  You've ended my four day long hunt! God Bless you
  man. Have a great day. Bye

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۵:۲۹

  I'm really enjoying the theme/design of your site.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?

  A couple of my blog audience have complained
  about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۶:۲۲

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much,
  However I am encountering issues with your RSS. I don't know why I can't
  join it. Is there anybody else getting identical RSS problems?
  Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۷:۱۶

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything.
  However think of if you added some great images or videos
  to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos,
  this website could certainly be one of the very best in its field.
  Amazing blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۹:۲۵

  When someone writes an piece of writing he/she maintains the idea of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.

  Therefore that's why this article is great. Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۹:۳۱

  Paragraph writing is also a fun, if you know afterward you can write or else it is complicated to write.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۰:۲۶

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and
  the rest of the website is very good.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۱:۲۴

  Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the fantastic work!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۲:۰۴

  My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post's to be what precisely
  I'm looking for. can you offer guest writers to write content for
  you? I wouldn't mind producing a post or elaborating
  on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۲:۱۷

  You're so interesting! I don't believe I've read through something like that before.
  So good to discover somebody with some original thoughts on this issue.
  Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with some
  originality!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۳:۰۹

  Hey terrific blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?

  I've absolutely no expertise in coding however I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyhow,
  should you have any suggestions or tips for new blog owners please
  share. I understand this is off topic but I simply needed to ask.
  Thanks a lot!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۶:۰۳

  I do not even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you
  are not already ;) Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۶:۲۳

  I am sure this article has touched all the internet viewers, its really
  really pleasant post on building up new website.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۰۹:۰۲

  Hello, after reading this remarkable paragraph
  i am also cheerful to share my experience here
  with mates.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۰:۴۶

  you're truly a just right webmaster. The website loading speed
  is amazing. It seems that you're doing any unique trick.

  In addition, The contents are masterwork. you've performed
  a fantastic task on this subject!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۱:۲۴

  Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is
  getting more from this site, and your views are pleasant for new
  viewers.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۲:۵۰

  Thanks in favor of sharing such a nice idea, article is good, thats why i have
  read it fully

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۴:۰۷

  Wonderful site. A lot of helpful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally
  sharing in delicious. And obviously, thank you on your sweat!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۴:۲۱

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a
  number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۶:۵۹

  The other day, while I was at work, my cousin stole my
  iPad and tested to see if it can survive a 40 foot
  drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but
  I had to share it with someone!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۷:۱۲

  Hi there, I discovered your blog via Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site got here up, it appears to be like great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just changed into aware of your blog thru Google, and located that it is truly informative.

  I'm going to be careful for brussels. I'll appreciate if you happen to continue this in future.
  A lot of other people shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۸:۰۰

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire
  to suggest you few interesting things or suggestions.

  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۹:۱۴

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۹:۵۸

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts
  on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Studying this info So i'm happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling
  I found out just what I needed. I so much surely will make certain to don?t overlook this web
  site and give it a glance regularly.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۱۹:۵۹

  Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to
  get advice from someone with experience. Any help would
  be greatly appreciated!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۰:۵۱

  Useful info. Lucky me I discovered your site unintentionally,
  and I'm stunned why this coincidence didn't came about in advance!
  I bookmarked it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۰:۵۴

  Please let me know if you're looking for a article writer for your
  site. You have some really good articles and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write
  some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thank you!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۱:۱۹

  Quality content is the important to invite the viewers to pay a visit the site, that's what this web page is providing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۱:۳۸

  You can certainly see your enthusiasm within the work you write.
  The arena hopes for even more passionate writers such as
  you who aren't afraid to say how they believe.
  All the time follow your heart.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۲:۱۱

  Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
  It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard
  to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.
  I must say you've done a amazing job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Opera.
  Outstanding Blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۲:۴۲

  Please let me know if you're looking for a writer for your blog.
  You have some really good articles and I think I would
  be a good asset. If you ever want to take some
  of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please send me an e-mail if interested.

  Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۵:۰۸

  Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you are a great author. I will remember to bookmark your blog and will eventually come back from now on. I want to encourage
  that you continue your great job, have a nice weekend!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۶:۴۸

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۲۷:۵۱

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۳۲:۱۸

  magnificent submit, very informative. I ponder
  why the opposite experts of this sector don't understand this.
  You must proceed your writing. I'm sure, you've a great readers' base
  already!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۳۲:۲۳

  Can I just say what a comfort to uncover an individual who genuinely knows what they are discussing
  online. You actually realize how to bring a problem to light and make it important.
  More people ought to check this out and understand this side of
  your story. I was surprised you aren't more popular since you surely have the gift.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۳۴:۲۱

  I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۳۷:۰۵

  If some one needs to be updated with latest
  technologies then he must be visit this site and be up to date everyday.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۳۹:۳۲

  I really like it when folks come together and share opinions.

  Great blog, stick with it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۴۰:۵۴

  Useful information. Lucky me I found your
  web site by chance, and I'm surprised why this coincidence did not happened in advance!
  I bookmarked it.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۴۱:۲۸

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, great blog!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۴۷:۱۲

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۴۹:۱۵

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact
  enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access
  consistently fast.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۵۰:۵۵

  Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with
  hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۵۵:۴۵

  you're actually a excellent webmaster. The site loading
  speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great job in this subject!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۵:۵۷:۲۳

  Good way of describing, and good post to take information regarding
  my presentation focus, which i am going to convey
  in college.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۴:۳۳

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly informative.

  I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue
  this in future. Many people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۸:۵۸

  First of all I want to say wonderful blog!
  I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts
  out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۱۶:۲۹

  It's truly very difficult in this busy life to listen news on TV,
  thus I only use web for that reason, and get the most
  up-to-date information.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۱۷:۴۲

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It
  truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like
  you aided me.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۲۷:۱۹

  After exploring a few of the blog posts on your website,
  I truly like your technique of writing a blog.
  I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website too and tell me how you feel.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۵:۰۳

  Howdy would you mind stating which blog platform you're working with?
  I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I'm looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic
  but I had to ask!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۰۸:۰۶

  Hi, Neat post. There's a problem with your website in web explorer, could check
  this? IE still is the market leader and a good section of people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۱۶:۵۰

  I really love your website.. Very nice colors & theme.

  Did you develop this web site yourself? Please reply back
  as I'm planning to create my own website and want to find out where
  you got this from or just what the theme is named.
  Thank you!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۱۸:۳۴

  Wow, that's what I was seeking for, what a data!
  present here at this blog, thanks admin of this site.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۳۵:۰۰

  I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my
  trouble. You are incredible! Thanks!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۳۷:۰۱

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came
  to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۳۷:۱۲

  Very nice article, just what I was looking for.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۴۵:۰۹

  Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
  Any suggestions?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۷:۴۸:۱۴

  Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۱۰:۲۲

  You actually make it appear really easy with your presentation but I find
  this topic to be actually something which I think I'd never understand.

  It kind of feels too complex and extremely
  broad for me. I'm having a look forward in your
  next put up, I will try to get the cling of it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۱۹:۱۸

  My family all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience everyday by reading such pleasant
  articles.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۲۵:۲۰

  Your mode of telling everything in this article is actually
  nice, every one be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۲۸:۰۴

  Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this web
  page, and article is genuinely fruitful in favor of me, keep up
  posting these articles or reviews.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۳۹:۳۴

  What's Going down i am new to this, I stumbled
  upon this I've discovered It absolutely useful and
  it has helped me out loads. I'm hoping to contribute &
  assist different users like its helped me. Good job.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۴۱:۲۸

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However
  I am encountering difficulties with your RSS.
  I don't know why I can't subscribe to it. Is there anybody
  else having the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۸:۵۶:۵۲

  What's up, just wanted to mention, I enjoyed this post.
  It was helpful. Keep on posting!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۱۰:۲۲

  Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is a really smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thanks for the post.
  I'll certainly return.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۱۰:۵۲

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to
  this brilliant paragraph.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۱۱:۲۵

  Hi there, I want to subscribe for this weblog to take latest updates,
  thus where can i do it please assist.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۱۵:۵۰

  I was suggested this web site via my cousin. I am not sure whether or not this post is written by
  way of him as no one else recognize such distinctive approximately my problem.
  You are wonderful! Thanks!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۲۱:۰۸

  I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you build this site yourself?

  Please reply back as I'm attempting to create my
  own personal blog and would like to find out where you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۲۲:۰۴

  I couldn't resist commenting. Very well written!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۳۳:۲۸

  Marvelous, what a website it is! This blog presents helpful data to us, keep it up.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۹:۴۷:۴۷

  After looking over a number of the articles on your website, I seriously
  like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and
  will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let
  me know how you feel.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۲۱:۰۲:۲۳

  This post is invaluable. How can I find out more?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۲۱:۲۳:۵۷

  This post is truly a nice one it helps new internet viewers, who are wishing for blogging.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۲۱:۳۸:۴۸

  I am not sure where you're getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۲۲:۵۷:۲۱

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to
  be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do
  with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem solved
  soon. Cheers

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۰۰:۲۲:۲۸

  Hi there! This article could not be written any better! Looking at this post
  reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this.
  I am going to forward this information to him. Pretty sure he's
  going to have a great read. Thank you for sharing!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۰۱:۰۶:۳۲

  Spot on with this write-up, I honestly believe that this site needs far more attention. I'll probably be returning to
  read more, thanks for the advice!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۰۵:۰۳:۱۶

  My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply how
  much time I had spent for this info! Thanks!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۰۷:۱۸:۱۹

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It's always useful to read through articles from other
  authors and practice something from other web sites.

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۰:۴۹:۰۸

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۱:۲۰:۵۸

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  2 images. Maybe you could space it out better?

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۲۳:۱۳

  Awesome article.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۲:۴۸

  I will immediately grasp your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you've any? Please allow me recognise so that I may subscribe.
  Thanks.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۲:۵۵

  I must thank you for the efforts you've put in writing this website.
  I'm hoping to view the same high-grade content from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated
  me to get my own blog now ;)

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۳:۳۳

  I read this article fully concerning the comparison of most up-to-date and previous technologies, it's
  awesome article.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۴:۱۷

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

  Very useful info particularly the last part :) I care for such info a
  lot. I was seeking this particular info for a very long time.
  Thank you and good luck.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۴:۵۹

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up
  what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole
  thing. Do you have any tips for first-time blog writers?
  I'd certainly appreciate it.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۶:۰۲

  It's not my first time to visit this web page, i am visiting this website dailly and
  take pleasant information from here daily.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۶:۲۴

  Hello it's me, I am also visiting this website regularly,
  this web site is truly pleasant and the visitors are truly sharing nice thoughts.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۷:۰۱

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site,
  and your views are good for new people.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۷:۱۵

  Appreciation to my father who shared with me regarding this weblog, this website is really
  amazing.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۸:۲۹

  Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she
  has 83 views. I know this is totally off topic but
  I had to share it with someone!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۳۹:۰۴

  Right away I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to read more news.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۴۳:۲۸

  Remarkable things here. I'm very glad to see your post.
  Thanks so much and I'm taking a look forward to touch you.

  Will you kindly drop me a mail?

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۴۵:۱۲

  Hi there I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake, while I was browsing
  on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to
  say cheers for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the minute but I have saved it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the great jo.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۴۶:۲۶

  I was able to find good info from your blog articles.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۴۸:۳۶

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same subjects you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I
  know my subscribers would appreciate your work.
  If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۰:۴۸

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is
  entirely off topic but I had to tell someone!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۱:۳۴

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
  my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you
  run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۱:۴۰

  Awesome article.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۱:۵۹

  Thanks for finally writing about >هارمونیکها در سیستم قدرت و اثرات آنها روی تجهیزات شبکه <Liked it!

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۲:۵۳:۳۱

  It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely
  donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group.

  Talk soon!

 • manicure

  manicure