معرفی رشته مهندسی برق(کنترل)

نوشته شده توسط:اشکان کریوند | ۲ دیدگاه
دانش کنترل، چنان که از نامش بر می آید کنترل رفتار سیستمهای مختلف با توجه به ورودیهای داده شده را بر عهده دارد. به طور کلی در تمام سیستمها، مسأله کنترل خودکار تغییر رفتار سیستم برای نزدیک کردن پاسخهای آن به مقادیر مطلوب، همواره مورد نظر می باشد. از آنجایی که مثالهای فراوانی در این مورد از کنترلها...
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

آمارگیر وبلاگ