تبلیغات

انواع رله ها و کاربرد آنها

حفاظت: کلیه تجهیزات مورد استفاده جهت تشخیص و مکان یابی خطا و همچنین ایجاد فرمان برای برطرف کردن خطا از سیستم قدرت جزو وسایل حفاظتی محسوب می شوند. ونیز بر همین مبنا وسیله ای را که برای تشخیص قسمت معیوب تاسیسات الکتریکی و یا برای تولید سیگنال خطر در حالت...

ادامه ی مطلب ...

آیین نامه حفاظت و ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار

مقدمه: نظریه اینکه احتیاج صنایع و تأسیسات دیگر (مانند بیمارستانها و غیره ) به استفاده از نیروی برق مطمئن و مداو م روز افزو ن بوده وقطع برق ممکن است باعث ایجاد خسارات مالی و خطرا ت جانی شود، لذا اصلاحات و تغییرات باید الزاماً بر روی خطوط و تجهیزات برق د...

ادامه ی مطلب ...