تبلیغات

معرفی نرم افزار Idrisi32

معرفی نرم افزار Idrisi32

Idrisi یک نرم افزار GIS و RS (سنجش از دور / Remote Sensing) است که با ساختار رستری کار می کند. بخش RS این نرم افزار نسبتاً قوی بوده ولی بخش GIS آن از کارآیی کمتری برخوردار است. در ورژن های جدیدتر Idrisi مانند Idrisi32 همواره سعی در تقویت بخش GIS آن بود...

ادامه ی مطلب ...
اهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

اهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

نرم افزار HEC-HMS یا Hydrologic Modeling System یا سیستم شبیه سازی هیدرولوژی و مدل عددی است و با استفاده از این مدل می‌توان در یک حوضة آبخیز مسائل مربوط به روان آب و روندیابی جریان که شامل موضوعات وسیعی مثل بررسی رفتار سازه‌های آبی، رودخانه و پیش‌بینی ...

ادامه ی مطلب ...