تبلیغات

دانلود کتاب مهندس 2020

دانلود کتاب مهندس 2020

این کتاب ویژگی مهندسان سال 2020 را بیان میکند... مهندس سال 2020 و پس از ان با مجموعه مبهوت کننده ای از تکنولوژی های جدید روبروست که سرعت پیدایش انها بسیار زیاد خواهد بود .جامعه مهندسی با جهانی روبروست که بیش از امروز به هم پیوسته و مرتبط می باشد و نیاز...

ادامه ی مطلب ...