دکل انتقال نیروی تلسکوپی

نوشته شده توسط:اشکان کریوند | ۴ دیدگاه

برای اینکه وسایل پرنده، مانند هواپیما و هلیکوپتر، بتوانند برج راببینند، در بالای برج یک چراغ اعلام خطر نصب می‌شود. نصب میله‌ی برقگیر در نوک برج، اجزای الکتریکی و الکترونیکی برج را دربرابر صاعقه، رعد و برق و ابرهای باردار محافظت می نماید. در برخی برج‌های نوریِ تلسکوپی، سیستم صعود و فرود سبد پروژکتور بهگونه‌ای طراحی می‌گردد و از قطعاتی استفاده می‌گردد که از ایمنی و حفاظت بالاییبرخوردار باشند. مانند استفاده از موتور گیربکس دوبل، مدار کنترل و فرمان مناسب باقطعات مرغوب، سیستم قفل اینتر لاک اتوماتیک و… . دکل‌های تلسکوپی متحرک (سیار) برای مقاصد نظامی و امدادرسانی و مخابراتیکاربرد دارند که این مدل از دکل‌ها نیز در ایران تولیدمی‌شود. انواع دکلهای انتقالنیرو از نظر کاربرددکلهای آویزی (Suspension Towers):هر گاه مسیر خط انتقال نیرومستقیم باشد و یا انحرافات ناچیزی داشته باشد از دکلهای آویزی استفاده می‎گردد. بهاین نوع دکلها بدلیل قرار گرفتن در مسیر مستقیم، دکلهای عبوری (Tangent) نیز گفتهمی‌شود. دکلهای زاویه (Tension Towers):گاهی اوقات لازماست مسیر خط به چپ یا راست منحرف گردد. به عنوان مثال اگر در مسیر کوهستانیبرج‌گذاری انجام شود، مسیر دارای پیچ و خم می‌باشد که در آنجا مجبوریم مسیرها رابصورت خطوط شکسته به هم متصل کنیم.

در نقطه‎ی انحراف از دکل‌های زاویه استفاده میشود. این دکلها از لحاظ بارگذاری و آهن‌آلات مصرفی نسبت به دکلهای میان مسیری (Suspension) سنگین‌تر می‌باشند. لازم به ذکراست، دکلهای انتهایی (Terminal Tower) که در انتهای خط انتقال یا مناطق خاص استفادهمی‌گردد بدلیل تحمل نیروهای یکطرفه، از نوع دکلهای کششی (Tension Towers) بابیشترین زاویه می‌باشند.

 

 

دکل‌های انتقال برق تلسکوپی

پایه‌ی روشنایی تلسکوپی

برج‌های روشنایی، معمولا برای روشناییمحوطه‌های بزرگ مانند استادیوم‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، میادین،خیابان‌ها، محوطه‌ی ساختمان‌هایی نظیر بیمارستان‌ها، ساختمان‌های دولتی و کارخانجاتو شرکت‌ها، میادین، فرودگاه‌ها، استادیوم‌ها، پایانه‌ها، تقاطع‌ها ، پل‌ها و … استفاده می‌شوند. تکنولوژی چندان پیچیده‌ای ندارند وشرکت‌های داخلی می‌توانند برابر استانداردها نمونه‌های مختلف آن را تولیدکنند. پخش نور گسترده و یکنواخت، بدون خیرگی، به سببارتفاع زیاد برج‌ها، از مزایای آنهاست. گاهاًروی این پایه‌ها از سیستم مکانیزه فرود و صعودِ سبدِ پروژکتور استفاده می‌شود که بهوسیله‌ی آن می‌توان پروژکتورها را بالا و پایین برد و این تکنولوژی، سرویس ونگهداری برج را آسان و ارزان می‌نماید، زیرا برای تعمیر و نظافت پروژکتور و یاتعویض لامپ‌ها، دیگر نیاز به جرثقیل نبوده و تعمیرکار به آسانی می تواند به کمکسیستم کنترلِ میکروپروسسوریِ نصب شده در داخلِ بدنه‌ی برجِ روشنایی (نورانی)، اقدامبه تعویض لامپ‌ها و یا تعمیر پروژکتورها نمایدارتفاع این برج‌ها می‌تواند بسته به کاربرد آنها متفاوت باشد، ارتفاع‌های۱۲تا ۳۰ متر بیشتر رایج است. بدنه‌ی اصلی برج،به صورت هرمِ ناقص، با توجه به ارتفاع، ۶، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ وجهی ساخته می‌شود و بهترتیب قطر بدنه از بالا به پایین تغیر می‌نماید. پوشش بدنه گالوانیزهاست. تعداد پروژکتورهای قابل نصب روی برجروشنایی تلسکوپی از ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴ تا ۳۰ دستگاه متغیر بوده و می‌توان ازانواع پروژکتورهای روشناییِ ۱×۴۰۰ وات، ۲×۴۰۰ وات، ۱×۱۰۰۰ وات و ۲×۱۰۰۰ وات استفادهنمود.

 

خطوط انتقال نیرودرشبکه‌های برق‌رسانی برای انتقال انرژی تولیدی نیروگاه‌ها به مراکز مصرف، ایجادارتباط بین استان‌ها یا مراکز مهم مصرف با هدف افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی ازخطوط انتقال نیرو استفاده می‌شود. مفاهیم اولیهولتاژ دکلهاقطر سیمهای انتقال دهنده جریان برق (سیم هادی) و حداقل فاصله‎ی مجاز آنتا زمین به ولتاژ الکتریکی این سیمها بستگی دارد. بنابراین بزرگی و قدرت دکل باولتاژ سیمهای هادی رابطه دارد. این ولتاژها معمولا 20، 33، 63، 132، 230، 400کیلوولت می باشند که براساس این نوع ولتاژها ابعاد سازه تغییر می کند و مواد مصرفینیز به تبع این تغییرات دارای تنوع می‌شود. دکلهای 20 کیلوولت کوچکترین دکلها دکلهای 400 کیلوولت بزرگترین و سنگینسنگین‎ترین دکلها هستند. بعضی از دکلها مدارهایی با ولتاژهای مختلف‎ترین دکلها هستند. بعضی از دکلها ولتاژهای مختلف دارند، مثلا دو مدار 230 و دو مدار 63 روی یک دکل قرار دارد.انواع دکلها از نظر ظاهریفازفاز معمولا عبارت است از یک سیم هادی کهجریانی مشخص را عبور می‎دهد. گاهی جهت عبور دادن جریانهای با شدت بالا،باندلبرای افزایش سطح مقطع هادی، بهجای یک سیم، از دسته‎ای از سیمها استفاده می‎شود که به آنها باندل گفته می‎شود. فِلَشفلش به شکم داده‌گی خط می‌گویند. اسپناسپن فاصله بین دو دکل متوالیاست. دکلهای انتقال نیرو به دو دسته‎دکلهای لتیس (مشبک) و دکلهایتلسکوپی (تک پایه) تقسیم می‎شوند. دکلهای لتیس بزرگتر، قوی‎تر و ارزان‎تر هستند. دکلهای تلسکوپی زیباتر هستند و جای کمتری می‎گیرند ومعمولا جهت عبور خط انتقال از  داخل شهرها و از روی بزرگراههای شهری مورد استفاده می شوند. خطوط انتقال نیرو تلسکوپی شامل : •    20 کیلو ولت تک مداره ، دومداره و چهارمداره      •    63 کیلو ولت دومداره و چهارمدارهبرج های تلسکوپی از ورق و با مقطع چند وجهیتهیه شده و قطعات برج پس از گالوانیزه گرم، در محل نصب به صورت کشوئی (OVERLAP) بههم اتصال یافته و توسط بولت به فونداسیون اتصال می یابند، که با داشتن کادری مجرب واطلاعات و دانش فنی جدید و با پیشرفته ترین امکانات ، تمامی مراحل طراحی، محاسبه ،ساخت و نصب برجها توسط شرکت تکسازان صورت می پذیرد . دکلهای انتقال نیرو با پایه های تلسکوپی مطابقبا استاندارد ASTM جهت انتقال انرژی ار نیروگاه به محل مصرف دوراه وجود دارد که بدون ایجاد خطرات زیست محیطی و انسانی میتواند انرژی برق را منتقلنماید : 1 – کابل کشی از زیر زمین 2 – کابل کشی هوائیاز آنجائی که درکشور ما امکانات تولید کابلهای فشار قوی زیر زمینی بسیار محدود و گران است و تهیهاین نوع کابلها و اتصالات آنها از خارج از کشور بسیار پر هزینه می باشند ، لذا راهاول بسیار به ندرت و در مکانهای بخصوصی مورد استفاده قرار میگیرد . راه دوم کهمستلزم استفاده از دکلهای هوائی میباشد بسیار به صرفه تر از روش اول می باشد  ، ولیدر استفاده از این دکلها نیز بایستی موارد زیر رعایت شوند : 1 – فاصله بین نقطهحضیض کابل در هر دهانه تا زمین در هر شرایط آب وهوائی کمتر از مقدار مجازنگردد. 2 – در حریم این برجها از ساخت هر گونه سازه ای خودداری شود. 3 – پایداری برج وفونداسیون آن به گونه ای باشدکه از هر گونه خرابی ناگهانی جلوگیری بهعمل آید . از آنجا که جهت پایداری برجهای مشبک نیاز به فونداسیون های تک پایه بافاصله های زیاد می باشد ، لذا فضای زیاد اشغال شده توسط برج و حریم آن باعث می شودکه استفاده از اینگونه برجها در داخل شهرها بسیار محدود باشد . در حالیکه به جهتتک پایه بودن برجهای تلسکوپی فقط از یک فونداسیون عمیق با ابعاد کوچک استفاده میشود ، لذا فضای اشغال شده توسط این برج و حریم آن بسیار کم بوده و استفاده ازاینگونه برجها را در داخل شهر بسیار مقرون به صرفه می نماید . البته عملا به دلیلنصب سریع و بدون اشتباه اینگونه برجها ، استفاده از آنها را در خارج شهر نیز توجیهمی نماید . معایب دکل‌هایتلسکوپیاز معایب این دکل‌های تلسکوپی به بد منظر بودن آنهااشاره شده است. این مورد مخصوصا در مورد دکل‌های انتقال نیرو مطرح است تا دکل‌هایروشنایی. مشکل اصلی مردم با این دکل‌های تلسکوپی انتقال نیرو، از باب شایعاتیاست که در مورد احتمال بیماری و سرطان‌زا بودن پایه‌های برق فشار قوی مطرح می‌شود. اصولا مردم دوست ندارند یک دکل فشارقوی برق از وسط کوچه‌شان عبور کند. در مورددکل‌های روشنایی فشارقوی، با توجه به اینکه ولتاژ این دکل‌ها چندان بالا نیست،نگرانی‌های مردم احتمالا بیشتر از جانب تکنولوژی لامپ‌ها و نورافکن‌هایی است که دراین دکل‌ها به کار می‌رود. این احتمال وجود دارد که بر اثر حرارت زیاد این لامپ‌ها،اشعه‌ی ماورا بنفش تولید شده بیش از حد مجاز باشد و در برای کسانی که طولانی مدت درمعرض تابش آنها قرار گیرند خطرآفرین شود. انواع دکلها از نظر کاربرددکلهای آویزی (Suspension Towers) و کاربرد آنها    هر گاهمسیر خط انتقال نیرو مستقیم باشد و یا انحرافات ناچیزی داشته باشد از دکلهای آویزیاستفاده می‎گردد. به این نوع دکلها بدلیل قرار گرفتن در مسیر مستقیم، دکلهای عبوری (Tangent) نیز گفته می‌شود. دکلهای زاویه و کاربرد آن هاگاهی اوقات لازم است مسیر خط به چپ یا راست منحرف گردد. بهعنوان مثال اگر در مسیر کوهستانی برج‌گذاری انجام شود، مسیر دارای پیچ و خم می‌باشدکه در آنجا مجبوریم مسیرها را بصورت خطوط شکسته به هم متصل کنیم. در نقطه‎انحرافاز دکل‌های زاویه استفاده می شود. این دکلها از لحاظ بارگذاری و آهن‌آلات مصرفینسبت به دکلهای میان مسیری (Suspension) سنگین‌تر می‌باشند. لازم به ذکر است،دکلهای انتهایی (Terminal Tower) که در انتهای خط انتقال یا مناطق خاص استفادهمی‌گردد بدلیل تحمل نیروهای یکطرفه، از نوع دکلهای کششی (Tension Towers) بابیشترین زاویه می‌باشند. مبانی طراحیدکل : مبانی طراحی دکل ها بر اساس فشار ناشی از وزش باد بردکل،کشش سیم،وزن یخ ،وزن سیم و ... می باشد. آیین نامه های مورد استفاده در بارگذاریباد و آنالیز عمدتا EIA/TIA  همچنین نشریات وزارت نیرو در این زمینه و جهت طراحیمعمولا از آیین نامه های AISC  ،ASTM  و مقررات ملی مرتبط همچنین برخی نشریات وزارتنیرو استفاده می شود. اساس ساخت دکلها: با توجه به  ابعاد  و نوع المانها همچنین برخی موارد فنیدیگر ،ساخت دکل در محل به هیچ عنوان امکانپذیر نبوده و دکلها سازه هایی هستتند کهساخت آنها در کارگاه و با دقت زیاد از پیش نیاز های آن محسوب می گردد.تهیه نقشه هایساخت (Shop Drawing ) و تهیه نقشه برشکاری و سوراخکاری با استفاده از نرمافزارهای مربوطه و دانش افراد متخصص در این زمینه انجام می شود.عملیات تولید بااستناد به نقشه های دقیق انجام و قطعات بدقت کدگذاری می گردند.کد گذاری قطعات درواقع راهنمای نصب توسط تیم نصاب دکل می باشد.پس از طی تمام این مراحل قطعات جهتپوشش گالوانیزه به واحد گالوانیزاسیون منتقل شده و با توجه به شرایط منطقه ودرخواست کارفرما به منظور محافظت از خوردگی پوشش داده می شوند.پوشش به روشگالوانیزاسیون گرم عمیق(HDP) انجام می پذیرد.

ساختار دکل‌های برق تلسکوپی، شبیه پایه‌هایروشنایی تلسکوپی است. نمونه‌ای از این دکل‌ها در یکخط چهار مداره‌ی ۱۳۲ کیلوولت، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در خوزستان استفادهشد. مزیت این دکل‌ها به دکل‌های مشبکِ خرپایی محیطی، اِشغال فضای بسیار کمتراست. به طوری که یک دکل تلسکوپی برای خط انتقال ۴۰۰ کیلولت، با ارتفاع ۵۰ متر، برایاستقرار تنها به ۳ متر مربع فضا نیاز دارد، اما یک دکل خرپایی مشابه، نیاز به ۱۲۵متر مربع فضا خواهد داشت. این ویژگی دکل‌های تلسکوپی باعث می‌شود در شهرها،که فضا کمتر و قیمت زمین بسیار بیشتر است، دکل‌های تلسکوپی گزینه‌ی اول برای خطوطانتقال نیروی درون شهری باشند.

گاهی سیستم‌های کنترل و فرمان، مدارهای حفاظتی و… در تابلویی مجزا در داخل بدنه‌ی برج‌های روشنایی تلسکوپی نصب می‌شود که موجب ایمنیبیشتر و اشغال فضای کمتر می‌گردد.

 

معایب دکل‌هایتلسکوپیاز معایب این دکل‌هایتلسکوپی به بد منظر بودن آنها اشاره شده است. این مورد مخصوصا در مورد دکل‌هایانتقال نیرو مطرح است تا دکل‌های روشنایی. مشکل اصلیمردم با این دکل‌های تلسکوپی انتقال نیرو، از باب شایعاتی است که در مورد احتمالبیماری و سرطان‌زا بودن پایه‌های برق فشار قوی مطرح می‌شود. اصولا مردم دوست ندارندیک دکل فشارقوی برق از وسط کوچه‌شان عبور کند. درمورد دکل‌های روشنایی فشارقوی، با توجه به اینکه ولتاژ این دکل‌ها چندان بالا نیست،نگرانی‌های مردم احتمالا بیشتر از جانب تکنولوژی لامپ‌ها و نورافکن‌هایی است که دراین دکل‌ها به کار می‌رود. این احتمال وجود دارد که بر اثر حرارت زیاد این لامپ‌ها،اشعه‌ی ماورا بنفش تولید شده بیش از حد مجاز باشد و در برای کسانی که طولانی مدت درمعرض تابش آنها قرار گیرند خطرآفرین

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۳۷:۲۰

  Nice blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my
  blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

 • Monique

  Monique

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۷:۳۷:۰۶

  It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog!
  I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

آمارگیر وبلاگ