برسی ماهیت خطوط انتقال و تاثیرات شرایط جوی روی آنها

نوشته شده توسط:اشکان کریوند | ۱ دیدگاه

کلیات:

با توجه به ماهیت و نقش شبکههای سراسری انتقال انرژی در زندگی امروزی و پیشرفتهای صنعتی کشورها، خطوط انتقال انرژی و ایستگاههای فشار قوی در این شبکه ها آسیب پذیرترین و حساسترین قسمتهای شبکه را در قبال پدیدههای طبیعی منجمله رعد و برق یا تخلیه جوی الکتریکی تشکیل می دهند. شبکههای سراسری انتقال انرژی به صورت خطوط هوایی با هادیهای تحت ولتاژ در ارتفاع کافی از زمین در معرض برخورد ستقیم رعد و برق و تخلیه جوی الکتریکی واقع می باشند.

 

 

تأثیر تخلیۀ جوی الکتریکی بر این خطوط از نظر صدمه موضعی و خسارات ناشی از آن مورد نظر نبوده ، اهمیت عمده آن ایجاد اختلال در برق رسانی و قطع سراسری شبکه و انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها می باشد. هر گونه تخلیۀ جوی بر هر نقطه از خطوط انتقال انرژی به صورت قوس الکتریکی در فواصل هوایی ایزولاسیون خطوط ظاهر گردیده ، ایزولاسیون پیش بینی شد ة خطوط را مختل و شبکه را با خاموشی کامل مواجه می سازد.

صاعقه یکی از عوامل مهم قطع برق در خطوط انتقال و توزیع نیرو میباشد، بررسیهای انجام شده در کشور آمریکا و کانادا در طول 14 سال بهرهبرداری از حدود 25000 مایل خطوط انتقال نی رو نشان می دهد که 26 درصد قطعیهای برق خطوط انتقال 345 کیلو ولت در اثر برخورد صاعقه به وجود آمده است و بررسیهای مشابه در کشور انگلستان که آنهم در یک دوره 14 ساله انجام گرفته نشان میدهد که از حدود 5000 قطعی در خطوط توزیع نیرو تا ولتاژ 33 کیلو ولت ، 47 درصد آنها در اثر صاعقه به وجود آمده‌اند.

اهداف فصل‌ها:

1-2-1 اهداف فصل دوم:

با توجه به اینکه امواج گذرای صاعقه باعث پدید آمدن مشکلات عدیدهای در خطوط انتقال و پستهای فشار قوی شدهاند، لذا میبایست حفاظت مناسبی از خطوط و پستهای فشارقوی در برابر این پدیدة طبیعی صورت گیرد. لزوم حفاظت صحیح از سیستمهای قدرت، مستلزم شناخت کافی از مکانیزم ، ماهیت و عملکرد صاعقه بر روی خطوط انتقال انرژی میباشد. به همین منظور در این فصل به بررسی مکانیزم صاعقه، شکل موج ، رابطۀ ریاضی و انرژی موجود در صاعقه میپردازیم ، به طوری که در فصلهای بعدی از این شکل موجها و معادلات استفاده خواهیم کرد.

اهداف فصل سوم:

بررسی خواص الکتریکی خاک ، بسیار مهم و قابل توجه است . تعیین مقاومت مخصوص خاک در تعیین مقاومت زمینی که مورد بررسی مسائل مربوط به ایمنی الکتریکی قرار میگیرد، مورد استفاده واقع میشود. در این فصل به بررسی عوامل موثر بر هدایت الکتریکی خاک میپردازیم.

اهداف فصل چهارم:

با توجه به اهمیت امپدانس موجی برجها در کاهش درصد بروز قوسهای برگشتی ، همچنین تأثیر مقاومت زمین طبیعی برجها در ولتاژ تماس بدنه ، لازم است مقاومت طبیعی و امپدانس موجی موجها از مقدار مجاز و قابل قبول تجاوز ننماید، مقاومت اهمی طبیعی برجها تابع مقاومت مخصوص خاک بوده و برحسب نوع زمین و موقعیت برج در رنج وسیعی تغییر می نماید . به منظور کاهش مقاومت زمین طبیعی برجها در زمینهای با مقاومت مخصوص بالا ، سیستم زمین مناسب جهت برج پیشبینی شده ، مقاومت زمین طبیعی برج کاهش مییابد. در فصل چهارم ضمن آشنایی با مقاومتپای برج و رفتار آن در برخورد با امواج گذرا ، روشهای مختلف کم کردن این مقاومت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت طرح سیستم زمین برجها در خطوط انتقال انرژی ارائه میشود.

اهداف فصل پنجم:

خطوط انتقال انرژی الکتریکی ، متشکل از برجهای فولادی ، سیمهای زمین ، هادیهای فاز واقع در دشتها ، مناطق کوهستانی ، بیابانها ،مزارع کشاورزی و غیره مناسبترین و کوتاهترین وسیله را جهت تخلیۀ جوی بارهای الکتریکی به زمین تشکیل میدهند . به طوری که تخلیه جوی در مناطق کوهستانی و دشتها به سمت این خطوط منحرف گشته ، از طریق آنها به زمین تخلیه می گردد . تخلیه درکلیۀ قسمتها و اجزای خطوط انتقال انرژی امکان پذیر بوده ، در هر قسمت با پدیده ها و عکسالعملهای متفاوت همراه میباشد. در این فصل نحوة تخلیه جوی الکتریکی بر اجزای خطوط انتقال انرژی مورد مطالعه قرار می گیرد.

اهداف فصل ششم:

در اثر برخورد صاعقه به خطوط انتقال یا نزدیکی آنها ، ولتاژهای موجی با دامنههای مختلف در نقاط مختلف برجها ، سیمهای فاز ، سیمهای زمین و…به وجود می آید ک ه محاسبه آنها حائز اهمیت می باشد. یکی از کاربردهای مهم این محاسبات به دست آوردن ولتاژ دو سر زنجیرمقره و  مقایسه آن با BIL خط میباشد. بنابر این در این فصل ولتاژهای القا شده بر روی خطوط انتقال در اثر برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه مورد بررسی قرار گرفته است.

اهداف فصل هفتم:

از آنجایی که ایدة اصلی انجام این پروژه از حادثهای که در سال 72 در حوالی پست منتظر قائم اتفاق افتاده ، گرفته شده است، لذا در این فصل در ابتدا گزارش مشروح حادثه آورده شده است ، سپس به بررسی علل مختلف حادثه پرداخته و در نهایت پیشنها دات و گزارشی از این پست و خط مزبور ارائه شده است.

اهداف فصل هشتم:

با توجه به قابلیت بالای نرمافزار ATP جهت شبیهسازی حالات گذرا از این نرمافزار استفاده شده است. در ابتدا المانهایی از ATP که جهت شبیهسازی به کار رفتهاند تشریح شده است. در ادامه حادثه سال 72 خط منتظر قائم  قزوین شبیه سازی شده و تأثیر مقاومتهای پای برج مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تأثیر موج صاعقه بر روی سیم محافظ با وجود برقگیر و بدون وجود برقگیر همچنین تأثیر مقاومتهای مختلف پای برج بررسی شده است.

 

 

برای دانلود روی لینک دانلود کلیک کنید

 

لینک دانلود

 

نوع فایل : ZIP

رمز فایل : www.ashkan3sw.persianblog.ir

حجم فایل :  1.7M

  • manicure

    manicure

    • ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۲۲:۵۷

    Your way of explaining all in this article is in fact good, every one can effortlessly be
    aware of it, Thanks a lot.

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

آمارگیر وبلاگ