تبلیغات

مطالعه و بررسی خطوط انتقال و انتقال HVDC

فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاً شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز تجمع صنایع است و ازاین پس یعنی تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده ها درمحدوده توزیع ...

ادامه ی مطلب ...

برسی و انواع خاموشی در شبکه

همواره یکی از بزرگترین معضلات شرکت‌های برق، وقوع خاموشی در شبکه‌هاست. شکستگی یا ترک‌خوردگی مقره‌ها، شکستگی تیره و پایه، نشت کراس آرم، خرابی تجهیزات ایمنی مثل کت‌ اوتها، برق‌گیرها و بسیاری موارد دیگر، دلایلی برای ایجاد خاموشی در شبکه‌ها هستند. علاوه بر ...

ادامه ی مطلب ...

آموزش نرم افزار پروتوس(proteus)

شاید اولین بار است که وارد محیط نرم افزار میشوید ، یا شاید قبلا از این نرم افزار برای شبیه سازی مدارات میکرو کنترلری استفاده کرده باشید ، شاید فکر کنید ، این نرم افزار مخصوص شبیه سازی مدارات میکرو کنترلی است ، شاید در این کتاب ، شما با نرم افزار پروتوس...

ادامه ی مطلب ...

برسی نقش اتوترانسفر و اتو چنج اور در پایداری دینامیک شبکه‌های صنعتی بزرگ

مقدمه : ذخیره انرژی الکتریکی بسیار سخت است و بالانس دائم بین تولید و مصرف بسیارحیاتی است. ژنراتورها، بارها و شبکه های الکتریکی ایکه آنها را به هم متصل می کنند دارای لختی مکانیکی و / یا الکتریکی هستند که عدم باقی ماندن بالانس تضمین کننده تثبیت نسبی ولتا...

ادامه ی مطلب ...